Bijeenkomsten: Er is meer tussen hemel en aarde. Door Jacky van den Berkt m.m.v. astrologe Tineke Boogaarts. Vanaf vrijdag 2 februari iedere eerste vrijdag van de maand. Wat bedoelen we met: er is meer tussen hemel en aarde! Hoe ga ik om met mijn intuïtie en energieën om me heen en wat kan ik ermee in het dagelijkse leven. Lezing met vervolgens vragen en discussie. Lees hier voor meer informatie en aanmelden (t/m 1 dag vóór de eerste vrijdag van de maand).


Ouder worden en Ontspullen? Goed idee, Hoe doen we dat? Voorstel een groepje te vormen om elkaar te ondersteunen in dit loslaatprobleem. In het begin 1x per 14 dagen, later 1x per maand. Aansluitend aan de vrijdagse koffieochtend in het Stadscafé op het Lieve Vrouwekerkhof, rond half 12. Te beginnen op 23 februari. Dan 9 maart, 23 maart en 6 april. Deze groep is vol! Lees hier voor meer informatie en aanmelden (voor een tweede groep).


Gespreksgroep: Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood. In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, dat ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen. Nieuwe groep: 4 woensdagmiddagen in maart. Lees hier voor meer informatie en aanmelden.


POWER-lezing over De Gulden Snede door Gerhard Oude Vrielink op donderdag 5 april in De Rooie Cent. De mystieke gulden snede heeft de mensheid al duizenden jaren weten te fascineren. De Romeinen noemden deze verhouding sectio divina, als ware het een goddelijk gegeven. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Workshop 'Balans & Perspectief op donderdag 19 april. Stilstaan bij het kind dat je was. De mooie momenten van je leven oogsten. En de contouren van je nabije toekomst schetsen. Lees hier voor meer informatie en aanmelden.


Huiskamerpraatgroepen. Begin 2016 zijn wij gestart met een tweetal huiskamerpraatgroepen. Er wordt met elkaar gepraat over wat we meegemaakt hebben of gaan meemaken. Welke boeken we lezen, films we gezien hebben en hoe we omgaan met onze leeftijd. Meer informatie KLIK HIER