Power-coaching in studiejaar 2015/2016

De Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort (HUA), had de ondersteuning van de Power-coaches in het studiejaar 2014/2015, dat als pilotproject was gestart, zeer positief geëvalueerd en POWER werd gevraagd om voor het studiejaar 2015/2016 te voorzien in een regulier coachingsaanbod. Dat is gedaan en na afloop van dit studiejaar kan gezegd worden dat het coachingsprogramma mooie resultaten heeft opgeleverd en tot tevredenheid bij studenten en coaches heeft geleid.

Samen met de HUA is POWER in het studiejaar 2015/2016 gestart met een informatiebijeenkomst (03-12-15) voor Power-deelnemers die geïnteresseerd zijn om als Power-coach te werken. Uit die bijeenkomst is een pool van achttien coaches voortgekomen. De doelgroep studenten bestond uit studenten Social Work die in hun propedeusejaar zitten. Gedurende het studiejaar hebben zich achttien studenten met een coachingsvraag aangemeld. De studenten zijn gematcht met een Power-coach en uiteindelijk zijn er veertien coachings van start gegaan. Hiervan werden er aan het eind van het studiejaar tien afgerond en vier zijn nog lopend.

De coachingsvragen die het meest voorkwamen zijn: taalondersteuning (spelling, grammatica, samenvattingen maken), hoe studeer je aan een HBO instelling (leren plannen) en persoonlijke vraagstukken (stressmanagement, faalangst, grenzen stellen).

Tussentijds (31-03-16) is het coachingstraject geëvalueerd en werden de spelregels aangescherpt. De eindevaluatie werd gedaan op 21 juni jl. aan de hand van door studenten en coaches ingevulde evaluatieformulieren. Overall komt het coachingsprogramma er goed uit. Niet alle coachings zijn uitmuntend verlopen, maar over de meerderheid zijn zowel de HUA als POWER tevreden. Uit de feedback mag duidelijk worden geconcludeerd dat de extra taalbegeleiding tot aanmerkelijke verbetering heeft geleid, met name voor wat betreft het schrijven van verslagen. Hulp bij het in de eindfase van het studiejaar zo noodzakelijke plannen van het studiewerk, is zeer welkom gebleken. Al met al voorziet coaching in een behoefte en ervaren de coaches het contact met deze duidelijk veel jongere generatie als heel boeiend.

Voor de HUA en POWER betekent dit dat er voor het studiejaar 2016/2017 weer een coachingsprogramma zal worden aangeboden. De in de evaluaties voorgestelde verbeteringen zullen worden ingevoerd, de doelgroep zal worden uitgebreid (meer studierichtingen en ook ouderejaars studenten) en er zal klassikaal een opfriscursus Nederlands worden verzorgd door een aantal Power-coaches. Mogelijk dat eenzelfde vorm ook voor het onderwerp ‘planning’ wordt ontwikkeld.

Het nieuwe coachingsjaar zal op 20 september met een informatiebijeenkomst voor de Power-coaches van start gaan. Wie geïnteresseerd is om ook Power-coach te worden, of wie meer van deze coaching wil weten kan contact opnemen met Didi van der Hoeven of Harry Weststeijn.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen