Eindelijk is het zover: oude bibliotheek wordt boekhuis

Artist impression van het Boekhuis

Maandag 13 juni 2016 heeft de gemeente het gebouw van de oude bibliotheek aan de Zonnehof overgedragen aan de toekomstige bewoners. In het Boekhuis, de nieuwe naam van het gebouw, worden 23 appartementen gerealiseerd. Alle appartementen zijn verkocht.

Op 14 juni 2016 is de (ver)bouw gestart. Het oude gebouw ondergaat vanaf dan een gedaanteverwisseling, wordt lichter en transparanter, maar met respect voor het  oorspronkelijke ontwerp. Na een klein jaar is het Boekhuis klaar voor zijn nieuwe bestemming, een huis waar actieve senioren zolang mogelijk willen wonen door goede buren voor elkaar te zijn. Met een ontmoetingsruimte voor eigen gebruik en de buurt. Geen woongroep, maar mensen die kiezen voor het concept: zelfstandig wonen met gelijkgestemden in een groene en culturele omgeving, dicht bij de voorzieningen van de Amersfoortse binnenstad.

Puur Amersfoorts initiatief!

In 2013 hebben Jan Poolen van ZEEP architects & urban designers en het platform POWER ‘Prettig Ouder Worden En Relativeren’ dit initiatief opgepakt. De aannemer Heilijgers heeft zich daar al snel bij aangesloten. Amersfoortser kan het niet! Halverwege 2014 is de Woonvereniging Boekhuis opgericht en hebben zich de toekomstige bewoners aangesloten. Bewoners met durf en energie, want er moest geld en tijd worden ingebracht voor de planvorming, terwijl nog niet helemaal zeker was dat het Boekhuis er zou komen. Toen is Marcel Kastein van De Regie gevraagd  om dit hele proces in goede banen te leiden, wat volgens iedereen uitstekend verloopt.

Tegelijkertijd is het Burgerinitiatief  Zonnehof BIZ! gestart om het gebied van de Zonnehof aan te pakken. Met als resultaat dat het nu nog chaotische plein wordt veranderd in een verkeersluw, parkachtig gebied. De provincie Utrecht heeft de ontwikkeling van het woonproject en het Zonnehofgebied financieel gestimuleerd. Een stimulans die de Zonnehof omtovert tot wat het ooit was, een groene oase voor alle Amersfoorters en straks een prettige leefbare omgeving voor de Boekhuisbewoners. En er volgen er meer, want in het huidige GGD-gebouw worden ook woningen gerealiseerd.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen