Power-coaching in studiejaar 2016/2017

Het studiejaar 2016/2017 was al weer het 3e jaar dat POWER studenten coacht van de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort (HUA). Op 20 september 2016 werd de startbijeenkomst gehouden. Aan de Power-coaching deden dit jaar twintig coaches mee. Doelgroep waren de propedeuse-studenten van het Instituut Social Work (ISW) van de HUA. In totaal zijn dertig propedeusestudenten in coaching geweest. Daarnaast hebben Power-coaches in de zomer van 2017 ook nog zes studenten van de opleiding Pedagogiek begeleid bij het herkansen van hun afstudeeropdracht.

Vergeleken met het studiejaar 2015/2016 is het aantal studenten dat is gecoacht met 80% toegenomen! Een fors percentage en bij een gemiddelde coachingsduur van zo’n vier maanden betekende dit dat sommige coaches meer dan één student hebben gecoacht. En dat overwegend naar tevredenheid van zowel de studenten, de coaches als het ISW.

De soort coachingsvragen is niet echt veranderd in het afgelopen studiejaar vergeleken met de jaren hiervoor. Nog steeds staan de volgende categorieën hulpvragen centraal:

  • Taalondersteuning (spelling, zinsbouw, samenvatten, werkstukken maken e.d.)
  • Leren studeren aan het HBO (leren leren, plannen, discipline, samenwerken e.d.)
  • Persoonlijke vraagstukken (grenzen stellen, faalangst e.d.)

Het studiejaar 2016/2017 was ook weer een leerperiode voor de opzet van de Power-coaching en voor de coaches zelf. De werkwijze werd verder aangescherpt op het punt van (meer) contact met de studieloopbaanbegeleiders van de HUA en (meer) bewustwording bij de studenten om zich aan termijnen en afspraken te houden.

Tweemaal hebben we een bijeenkomst ‘deskundigheidsbevordering’ voor de coaches georganiseerd. De eerste was op 2 februari 2017 met het thema ‘Empowerment van studenten’. De andere bijeenkomst was op 21 april 2017 in de vorm van een workshop, waar we met elkaar het empoweren van studenten praktisch oefenden.

De afsluiting van het studiejaar met drankje en hapje was op 19 juni 2017. Bij die afsluiting werd duidelijk dat het nieuwe coachingsjaar 2017/2018 niet meer bij het ISW gedaan kon worden omdat de meeste opleidingen die onder dit instituut vallen van locatie Amersfoort weer teruggaan naar Utrecht. Het nieuwe studiejaar zal zich nu beperken tot de opleiding Creatieve Therapie en de opleiding Pedagogiek want die blijven vooralsnog in Amersfoort.

Het nieuwe coachingsjaar is op 13 oktober 2017 met een informatiebijeenkomst voor de Power-coaches van start gaan.

Wie geïnteresseerd is om ook Power-coach te worden, of wie meer van deze coaching wil weten kan contact opnemen met Didi van der Hoeven of Harry Weststeijn.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen