Power-coaching in de publiciteit (1)

Woensdag 11 oktober 2017 was er in de Rijtuigenloods in Amersfoort de jaarlijkse landelijke manifestatie ‘Expeditie Begonia’. Deze werd georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het onderwerp van de door ruim 700 professionals uit de woon- en zorg sector bezochte manifestatie was ‘het zoeken naar de grenzen van het thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek’.

In de ochtend was er een grote plenaire bijeenkomst en ’s middags een veelheid aan workshops en rondetafelgesprekken. De onderwerpen die langskwamen zijn interessant voor de ouder wordende mens – per definitie dus ook voor ons als POWER. Veel over hoe je met ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, het belang van netwerken, vormen van domotica, woonvormen met en zonder zorg etc.

De dag kende ook twee primeurs. De presentatie van het (werk)boek Woonvormen 55+ en het magazine Generaties (net)werken samen. Het boek is aan te bevelen om zicht te krijgen op wat er zoal mogelijk is om woondromen om te zetten in werkelijkheden (zoals POWER deed met het Boekhuis) en het magazine geeft een prachtig overzicht van initiatieven om intergenerationeel contact te realiseren voor zowel kwetsbare als nog heel vitale ouderen.

En in dat magazine dan ook een interview over onze Power-coaching. Men ziet dat als een mooi voorbeeld van evenwichtig generatiecontact omdat beide kanten in het contact (de coaching) over en weer geven en nemen. Een door ons gecoachte student van de Hogeschool Utrecht beantwoordt in het interview vragen over haar ervaringen met coaching door een oudere persoon. Leuk om te lezen!

In de middag mochten wij binnen het kader van de Leyden Academy on Vitality and Ageing een rondetafelgesprek doen over de Power-coaching. Dus POWER belicht, het ontstaan van de coaching uiteengezet en ingegaan op de werkwijze van de Power-coaching. Deelnemers (ca. 30) aan de tafel waren geïnteresseerd en ook nog eens enthousiast. Beter kan dus niet.

Klik op deze link en dan kom je in het magazine Generaties (net)werken samen.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn
20 oktober 2017

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen