Power-coaching in de publiciteit (2)

Al weer een publieke manifestatie van onze Power-coaching en wel tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 22 november jl. in het NBC Nieuwegein. Op dit congres kwamen ruim 800 professionals uit de zorgsector bijeen om te congresseren over vernieuwde zorg voor een nieuw soort ouderen.

Net als tijdens het hieronder genoemde congres ‘Expeditie Begonia’ vulde de Leyden Academy on Vitality and Ageing een inspiratiesessie over Generaties (net)werken samen. Daarin mochten wij een presentatie doen over Power-coaching als mooi voorbeeld van het samenspel tussen generaties waarin beide generaties wat te winnen hebben. Onze bijdrage was er vooral een over vitale ouderen die zelf het heft in handen (nog kunnen) nemen en in die zin ook een nieuwe generatie ouderen zijn, namelijk meer voor zichzelf zorgen dan verzorgd worden.

​Fijn dat we we weer naar buiten konden treden en geïnteresseerden op de gedachte konden brengen om de formule Power-coaching te adopteren.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen