Power-coaching in de publiciteit (3)!

​Op de site van omroep Human staat sinds medio april 2018 een stukje over onze Power-coaching. Kijk maar op deze link: www.human.nl/een-nieuwe-morgen/lees/nederlandsgeveninruilvoorinzicht.html

Aanleiding hiervoor was de in maart uitgezonden documentaire ‘Een Nieuwe Morgen’ over het zorgcentrum Tuindorp Oost waar jongeren vrijgevallen kamers zijn gaan bewonen en zo in contact komen met de daar verblijvende ouderen. Een intergenerationeel project dus. Een interessante documentaire om te bekijken. Omroep Human vond deze documentaire een mooie aanleiding om een interviewreeks te starten over projecten waarin ouderen en jongeren zijn samengebracht en zo is men ook bij POWER terechtgekomen. Telkens zijn in de gehouden interviews dezelfde vijf vragen aan de geïnterviewde (instelling/activiteit) gesteld. Dus ook aan ons. Bekijk het resultaat via de link.

We willen wel de volgende flankerende opmerking plaatsen: velen kennen inmiddels wel onze eigen weergaves over de Power-coaching en hoewel die in het interview zijn verwoord is de uiteindelijke tekst toch een versmalling geworden van wat we doen, want het lijkt nu alsof de Power-coaching alleen maar taalondersteuning is en wij (ouderen) dat doen omdat wij van jonge mensen kunnen leren hoe we met sociale media moeten omgaan. Niettemin zijn wij blij met weer een onderkenning van de ervaring dat intergenerationeel contact het meest effectief en plezierig is als er wederzijds van geprofiteerd wordt.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 23 april 2018

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen