POWER Poëzie Gezelschap (PPG)

‘In stilte vergaerdt’

 • Na de eerste bijeenkomst op 25 februari 2019 werd besloten geregeld bij elkaar te komen.
  Afgesproken werkwijze:
  Ieder brengt per sessie een eigen voorkeursgedicht in.
  Dit wordt (desgewenst) voorgedragen en opgenomen in de Power Poëzie Bundel (PPB).
  Er is een basis bestand van momenteel 450 Nederlandse gedichten van na 1850 voorhanden.
  Uiteraard hebben we het over alles wat met poëzie te maken heeft.
  Zoals de nacht van de poëzie, links naar dichters (You-Tube), krantenartikelen etc.
  Er kan per keer ook een dichter als thema gekozen worden.

Er zijn GEEN kosten aan verbonden (behoudens 1 euro voor de koffie)

Voorlopig zijn de volgende data vastgelegd:

*   Maandag 8 april 2019 om 10 uur

*   Maandag 13 mei 2019 om 10 uur

Locatie:  Stadsring 244   3811 HS Amersfoort

Er zijn maximaal 12 deelnemers. Is het vol dan kom je op een wachtlijst.
Natuurlijk kan t.z.t. ook een nieuwe groep gevormd worden.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen