Nieuwe inspiratie voor 2019

Tijdens de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst ‘Power Talk’ in december 2018 hebben we met een klein groepje gediscussieerd aan de hand van de vraag: Waar en hoe zou je over vijf jaar willen wonen?

Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan de twee belangrijkste criteria, waaraan je woonsituatie over vijf jaar zou moeten voldoen:

  1. Zelf de regie houden als je zorg nodig hebt. Denk daarbij aan informele zorg in de zin van aandacht voor elkaar en langdurige zorg gezamenlijk inkopen.
  2. Voorzieningen in je huis en in de buurt. Denk daarbij aan domotica en voorzieningen in de buurt zoals een sociale ontmoetingsplek.

Als groep hebben we afgesproken aan deze discussie een vervolg te geven, waarbij we ons buigen over de volgende vragen:

  1. Hoe denk je je gewenste woonsituatie over vijf jaar gerealiseerd te hebben? Dit kan ook je huidige woning zijn en wat zou je daaraan willen veranderen? Of denk je daar helemaal niet aan?
  2. Wat voor rol speel je nu in je buurt als het gaat om zorg en hoe zou je die over vijf jaar willen zien? Mocht je zelf op enig moment zorg nodig hebben, hoe zou je dat willen regelen of zorgen dat het geregeld wordt?
  3. Zijn er andere onderwerpen of vragen in het kader van Wonen en Zorg die je in Power-verband zou willen bespreken?
  4. Zijn er bepaalde woonprojecten die je zou willen bezoeken?
  5. Zou je een gesprek willen voeren met mensen, die beroepsmatig over dit onderwerp iets kunnen vertellen?

Ons uiteindelijk doel is om na de zomer voor alle geïnteresseerde Power-deelnemers een interactief seminar te organiseren met enkele interessante sprekers en een aantal gesprekstafels.

Meedenken of –doen?

Zou je willen aanschuiven bij de verdere discussie en voorbereiding? Of heb je zelf suggesties, stuur dan een e-mail naar: Barbara Bastiaanssen: barbara.bastiaanssen@outlook.com.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen