Sportfondsenbad –>POWER

Wat gaat er gebeuren op de plaats van het verdwijnende Sportfondsenbad?

POWER is bij één van de CPO-projecten op het voormalige zwembadterrein betrokken.
Eerst hebben we de leden van de Vereniging Blijf in de Buurt, het voorbeeld voor ons Boekhuis-project, ondersteund in het maken van hun aanbieding voor verkrijgen van het project. Ook de procesbegeleider van het Boekhuis, Marcel Kastein, deed mee. In juli 2018 was de loting tussen de aanbieders en Blijf in de Buurt, die het zo verdiend had vanwege haar bijzondere buurtaanpak, werd tragisch genoeg uitgeloot.

Eén van de aanbieders, de Woongroep Randenbroek, had al vóór de loting aan ons advies gevraagd, en daarvoor heeft Barbara Bastiaanssen de groep verteld over onze Boekhuis-aanpak. Deze Woongroep werd ingeloot en zij hebben ons opnieuw om advies gevraagd. Nu was het beurt aan Jan Uijen om een presentatie te geven. Later bleek, dat het de leden van de groep niet lukte om het project goed opgestart te krijgen en dat leidde tot het verzoek aan hem om op dezelfde wijze als dat is gebeurd bij het Boekhuis de leden te ondersteunen in de rol van onafhankelijk voorzitter.
Hij is dat gaan doen, ook met de hoop zo leden van Blijf in de Buurt in het project te kunnen laten meedoen en dat is een beetje gelukt.

Eind februari 2019 werd bij de gemeente het Voorlopig Ontwerp van de ‘urban villa’ ingediend met daarin 15 appartementen. Het gebouw is zo ontworpen, dat elk appartement een zonkant heeft. Onder het gebouw is de parkeergarage geprojecteerd, daar is ook ruimte voor de bergingen en fietsenstalling. Er zijn nog drie appartementen ter beschikking.

Informatie: www.amersfoort.nl/project/woningbouw-locatie-sportfondsenbad.htm

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen