Terugblik op Workshops Wonen en Zorg in 2018

In het voorjaar van 2018 waren er plannen voor een tweetal workshops. Deze workshops gingen over de thema’s: ‘Ouder worden in eigen huis’ en ‘Ouder worden in eigen buurt’.
Door gebrek aan belangstelling zijn deze echter niet doorgegaan. In het najaar is een klankbordgroep bijeengezocht om de thema’s op andere manier uit te werken.

Expeditie Begonia

Jan Uijen en Barbara Bastiaanssen, coördinatoren voor het thema ‘Wonen & Zorg’ hebben intussen niet stilgezeten. We hebben op uitnodiging meegedaan aan een jaarlijks landelijk evenement over Wonen en Zorg: ‘Expeditie Begonia’. Informatie hierover:
www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/laatste-expeditie-begonia-groot-succes.html. Als vertegenwoordigers van Power hebben we enkele rondetafelgesprekken voorgezeten. Hierbij stond het POWER Platform over ‘Prettig Ouder Worden En Relativeren’ centraal met daarbij ook de ontwikkeling en realisatie van het Boekhuis. Toch bleken de deelnemers aan het congres, veelal professionals, minder geïnteresseerd in deze initiatieven vanuit burgers en bewoners.

Bouwstenen voor de toekomst

Daarna werden we gevraagd onze ervaring in te brengen in een tweetal Masterclasses ‘Bouwstenen voor de Toekomst’ op 27 november 2018 en 12 februari 2019. Meer informatie daarover: www.kcwz.nl/thema/zorgvastgoed/zorgvastgoed-met-toekomst/buitengewoon-zorgzaam-samen-leven-ontmoeten-groeien-en-geloven en www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/power-amersfoort-geeft-ouderen-een-krachtig-netwerk.

Studiebezoek uit Brussel

Ten slotte heeft een delegatie van het Kenniscentrum WWZ uit Brussel, bestaande uit stadsplanners en mensen uit de sector welzijn en gezondheid, een studiebezoek gebracht aan het Boekhuis. Zij waren geïnteresseerd in het Boekhuis als inspirerend voorbeeldproject en wilden geïnformeerd worden over Power-Amersfoort. Er zijn interessante en herkenbare ervaringen uitgewisseld. Zo bleken zowel in Brussel als in Amersfoort mensen wel te praten over de onderwerpen ‘wonen en zorg’, maar er in de praktijk weinig mee te doen.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen