POWER lid van Matchpoint Amersfoort

POWER-Amersfoort is lid geworden van Matchpoint www.matchpointamersfoort.nl/. Matchpoint is een onafhankelijk intermediair zonder winstoogmerk die ontmoetingen arrangeert tussen bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Voor POWER is deze organisatie van belang om contacten te kunnen leggen met andere maatschappelijke organisaties. Wij kunnen onze expertise inzetten door mee te denken over nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van seniorenhuisvesting, sociale netwerken in buurten. Andere organisaties kunnen een beroep op ons doen bijvoorbeeld voor bestuursleden, experts of coaches.

Op 12 maart 2019 vond een eerste netwerkbijeenkomst voor nieuwe Matchpointleden plaats. De twee POWER-bestuursleden en een coördinator van het thema ‘Maatschappij’ die daarbij aanwezig waren hebben de bijeenkomst als waardevol en inspirerend ervaren.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen