POWER traject Technologisch Burgerschap

Tijdens de zomerborrel 2019 hebben wij over het plan om binnen POWER een traject te starten over Technologisch Burgerschap een korte presentatie mogen houden.

De trigger in de presentatie was dat onze samenleving zo snel digitaliseert en smartificeert dat we het niet bij kunnen houden en er steeds minder van gaan snappen. Daarom zouden we er meer over moeten leren zodat we ook invloed kunnen uitoefenen (bij overheden, consumenten-belangenorganisaties) op wat we nu wel of niet willen aan allerlei technologische innovaties in de privé- en publieke sfeer. Het leren over digitalisering en smartificering willen we doen via een workshopcyclus, te beginnen met een startbijeenkomst op 10 oktober 2019 en eindigend in mei 2020. Lees hier meer. Klik op Smart, zomerborrel om naar de powerpoint presentatie te gaan.

Technologisch Burgerschap: hoe houd je ouder wordend stand in een digitale samenleving?
Het verschil tussen online en offline vervaagt. Zonder te weten wat het precies betekent leven we daardoor steeds meer in een digitale samenleving. Digitale technologieën veranderen de manier waarop docenten lesgeven, hoe dokters en patiënten met elkaar praten, waar politici over debatteren en hoe mensen nieuws delen. Achter de schermen werken algoritmen en kunstmatige intelligentie op manieren die we veelal niet eens herkennen. Waar raakt de technologische ontwikkeling het bestaan van de mensen? Hoe worden we technologisch vaardige burgers?

Vragen in dit verband zijn:

  • Wat houden dataverzameling, kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen in?
  • Hoe speelt AI een rol in ons leven? Denk aan wonen, werken, mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs enz.
  • Wie houdt toezicht op de technologische ontwikkeling? Denk aan bescherming op publieke waarden zoals privacy, autonomie, veiligheid, waardigheid, rechtvaardigheid enz.
  • Is technologie nodig om massale veranderingen te sturen? Denk aan migratiestromen, mobiliteitsbewegingen, voeding, betalingssystemen enz

Wij willen ons nú voorbereiden op Technologisch Burgerschap. Niet afwachten dus maar het Technologisch Burgerschap nu gaan invullen met rechten en plichten. Denk daarbij aan:
⇒ Het recht dat je meespreekt over besluiten ten aanzien van technologische ontwikkelingen;
⇒ De plicht dat je kennis over digitalisering verwerft.

Met invulling van het recht zijn we als POWER al begonnen in Amersfoort op gemeentelijk niveau. We doen als POWER mee in de idee- en besluitvorming over Amersfoort Smart City. Invulling van de plicht willen we bereiken via een serie workshops over allerlei kanten van de digitalisering. De workshops worden vooraf gegaan door een startbijeenkomst op donderdag 10 oktober 2019 onder de titel Digitalisering: wie wordt er beter van?

in de workshops komen concrete levensgebieden aan de orde waar (digitale) technologie een belangrijke rol speelt of gaat spelen. Keuze vooralsnog is:

  • Thuis: privéruimte: internet of things, verlichting, sociale media
  • Zorg: e-health toepassingen, zelfmedicatie, personal health, gentechologie
  • Kennisoverdracht: e-learning, IPad onderwijs, levenslang leren
  • Onderweg: smart city; metingen lucht, geluid, verkeer en gedrag, controle, mobiliteit w.o. zelfrijdende voertuigen, vrije tijd besteding, kunstuitingen
  • Werk: robotisering, digitale transformatie, geintegreerde systemen, plaats onafhankelijke en wisselende werkverbanden

Bij deze onderwerpen zoeken we personen die mee willen denken en helpen de workshops voor te bereiden. We dagen mensen uit om op hun eigen, in het verleden opgebouwde, expertise te ontdekken wat digitale ontwikkelingen teweeg brengen. In mei 2020 denken we aan een slotbijeenkomst met als resultaat de inrichting van een Senior Panel Technologisch Burgerschap Amersfoort.

Voor meer informatie over dit traject kunnen jullie contact zoeken met Harry Weststeijn (harry@power-amersfoort.nl) en Frank van den Tempel (fvdtempel@live.nl)

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen