Rubriek Vraag-en-Aanbod op de website?

Van verschillende kanten bereikt ons de vraag of er een rubriek Vraag-en-Aanbod op de website kan komen.
Een dergelijke rubriek is bedoeld voor kleine, vaak eenmalige zaken, b.v. een dagtripje naar Maastricht, het lenen van een boek, aanbod van een mooie secretaire, uitwisselen van plantenstekjes, maatje voor een spelmiddag, ‘wie weet iets over .…’ etc.

De opzet is dat Power deelnemers (geen anderen) hun vraag of aanbod mailen naar de ‘trekker’ van de rubriek en deze zorgt dat dit wordt ingevoerd op de website. Power deelnemers die dan belangstelling hebben mailen rechtstreeks naar het e-mailadres, genoemd in de aanvraag. Men moet inloggen om bij de rubriek te kunnen komen. De trekker beslist over het toelaten van aanvragen op de website.

Wie heeft zin om hier een ‘trekkersrol’ in te vervullen?     De ‘trekker Vraag-en-Aanbod’:
… praat mee met Tammo, onze websitebouwer, en Hebel, weblady, over hoe we dit zullen/kunnen opzetten.
… helpt met het invoeren van de aanvragen op de website. In principe zullen alle betalende deelnemers dit zelf kunnen doen, maar uit ervaring weten we dat dit voor sommigen soms een brug te ver is. De trekker(s) Vraag-en-Aanbod krijgt les en ondersteuning bij het invoeren.
… is contactpersoon en heeft de verantwoordelijkheid voor de rubriek.

Als je het leuk vindt je hiervoor in te zetten, mail dan naar Hebel, h.montagne@ziggo.nl

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen