POWER coaching studiejaar 2019/2020; nieuwe contactpersonen

De POWER coaching heeft met de afronding van het studiejaar 2018-2019 het eerste lustrum achter de rug. In vijf jaar tijd is het aantal POWER coaches gegroeid van 5 naar 27 coaches. We begonnen met de coaching van vijf studenten en we sloten het lustrumjaar af met 61 studenten. Het gaat om propedeuse-studenten en afstudeerders van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort die in hun studie ondersteund worden bij een veelheid aan onderwerpen zoals studieplanning, wennen aan hbo-onderwijs, hoe leer je het best, verslagen maken, onderzoekslogica begrijpen en toepassen, wanneer is het een ‘d’, een ‘t‘ of toch ‘dt’ (ja ook dat) en nog veel meer, maar vooral ook dat steuntje in de rug dat jonge mensen ook zo nodig hebben.

POWER coaching is een zeer bevredigende activiteit omdat eigen kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet om een jonge generatie te helpen, omdat coaches als ouderen een kijkje in de wereld van jongeren krijgen en omdat studenten enorm met onze coaching geholpen zijn.

In de eerste jaren hielpen wij de studenten van de opleidingen Social Work. Na de verhuizing van deze opleidingen naar Utrecht bieden we de POWER coaching, naast de opleiding Vaktherapie Beeldend, Muziek en Drama, ook aan de opleidingen Ecologische Pedagogiek en Ondernemerschap & Retailmanagement.

Met de ingang van het studiejaar 2019/2020 hebben Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, die aan de wieg van de POWER coaching stonden, het coördinatiestokje overgedragen aan Marianne van Omme en Martin van der Vliet.

Als het je leuk lijkt om POWER-coach te worden en informatie wilt, neem dan contact op met de contactpersonen van de POWER-coaching:
Marianne van Omme / mariannevanomme@gmail.com , of Martin van der Vliet / martinjvandervliet@gmail.com

Lees ook over de historie van Power-coaching.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, coördinatoren POWER thema Maatschappij
28 februari 2020

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen