Wil je coach zijn voor 1e jaars studenten ROC Midden Nederland, niveau 2?

POWER is lid van Matchpoint en één van de andere leden heeft een hulpvraag neergelegd die goed bij POWER past. Wij ondersteunen van harte de vraag van het ROC Midden Nederland naar coaches voor 1e jaars studenten, niveau 2.

Het gaat om studenten die zijn gestart in het eerste jaar met de opleiding servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland en die gemotiveerd zijn voor extra laagdrempelige ondersteuning, naast de reguliere begeleiding op school. Zij hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee vergroten ze hun kansen op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. De leeftijd ligt tussen 16 en 20 jaar.

De coach biedt hulp aan voor uiteenlopende problemen. Het gaat om een steuntje in de rug bij het dagelijkse leven. Hulpvragen van jongeren kunnen liggen op het gebied van regelmaat in het leven, planning van schoolwerk, het maken van keuzes, het vinden van geschikt werk of het sociale leven.

Een coach kan een jongere helpen het leven weer op de rails te zetten, sociale contacten op te bouwen in een veilige omgeving, werk te vinden dat bij hem past, en de schoolprestaties te verbeteren. Met als resultaat dat de motivatie voor school vergroot wordt en de jongere met een diploma de school verlaat.

De coach focust niet op problemen maar op kansen en mogelijkheden. Wat zijn je toekomstdromen en hoe kun je die realiseren, staat centraal. De coach is voor de jongere een rolmodel. Een coach geeft aandacht, biedt hulp, maar doet ook leuke dingen met de jongere.

Profiel van de coach:
• Je hebt affiniteit met jongeren
• Je bent bereid getraind te worden in het coachen van jongeren
• Je bent gedurende zes maanden tot een jaar beschikbaar om de jongere te coachen

Je hebt gemiddeld 1/1,5 uur per week de tijd om de jongere te coachen. Bij aanvang van het coachingstraject is het belangrijk om regelmatig af te spreken met de jongere. Coaching kan daarnaast ook via mail/app/telefoon.

Een goede match? De medewerker van Sovee start met een kennismakingsgesprek met de geïnteresseerde coach-kandidaat, daarna volgt de inhoudelijke (verkorte) training bij het FranklinCovey instituut. De medewerker van Sovee krijgt zo een goed beeld van de mogelijkheden en kwaliteiten van de coach. En kan daarna een goede koppeling maken met de student.

Voor meer informatie kun je terecht bij Adith van Vuuren van Matchpoint:
mailadres: a.vanvuuren@matchpointamersfoort.nl
telefoon: 06-17411575.

Dit is een gezamenlijk project van ROC Midden Nederland, Sovee en Matchpoint Zinvol Zaken Doen.

 

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen