Gezocht: beheerders Power Gallery

Binnen thema Cultuur is het idee ontstaan om Power deelnemers de mogelijkheid te bieden hun eigen kunstcreaties via Power Gallery te tonen aan een breder publiek. De coördinatoren van Cultuur Marinette Oomen en Walter Gerritsen zijn nu op zoek naar enthousiaste deelnemers, die het beheer van Power Gallery op zich willen nemen.

Op dit moment zijn enkele Power deelnemers als beeldend kunstenaar actief en aangesloten bij kunstgenootschappen als De Ploeg, waarmee zij exposities vormgeven en invullen. Voor velen echter bestaat die gelegenheid niet en zou Power die wel willen bieden. De bedoeling is dat Power Gallery een internetsite wordt, die een overzicht geeft van door Power deelnemers gemaakte kunstwerken. Power Gallery is weliswaar gelinkt aan de Powerwebsite, maar kan, net als de agenda, ook door niet-deelnemers worden bezocht.

Om het kwaliteitsniveau van Power Gallery te waarborgen zullen de kunstwerken voorafgaande aan publicatie worden beoordeeld. De getoonde kunstwerken mogen ook te koop worden aangeboden.

Voordat de website zal worden gebouwd willen de coördinatoren zekerheid hebben, dat er Power deelnemers zijn, die het dagelijks beheer van de site aantrekkelijk vinden en op zich willen nemen. Deze beheerders zorgen er dan voor dat de kunstwerken op kwaliteit worden beoordeeld en vervolgens op de website worden geplaatst. Ook zullen zij met het Power webteam de website mede gaan vormgeven.

Van de beheerders wordt verwacht, dat zij enige affiniteit met kunst hebben en niet terugschrikken van het gebruik van de computer en de mogelijkheden van het internet.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marinette Oomen (maymoomen@gmail.com) of Walter Gerritsen (waltergerritsen47@gmail.com).

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen