‘NOODKREET’: kinderen de lol van het lezen bijbrengen!

Wie wil meedenken over een POWER project waarin POWER deelnemers de jongere generaties enthousiast gaan maken om in deze digitale wereld te gaan, of juist te blijven lezen?

Er is een noodkreet binnengekomen van een POWER deelnemer die deelneemt aan het POWER traject Technologisch Burgerschap. Zijn noodkreet luidt: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jonge generatie blijft lezen in deze digitale wereld?’

Hij schrijft er het volgende over: ‘Al denkend over Technologisch Burgerschap maak ik mij zorgen over hoe ons nageslacht verder gaat in deze digitale wereld waar boeken en kranten verdwijnen. Mijn kennis Nelleke Noordervliet vatte mijn zorgen samen in haar column over het drama van ontlezing www.trouw.nl/es-b389f999.  Ook de NRC wijdt er een artikel aan ‘Hoe we kinderen weer aan het lezen krijgen’  www.nrc.nl/nieuws/2020/01/31/hoe-we-ze-weer-aan-het-lezen-krijgen-a3988900Waarom vormen we geen netwerk van POWER deelnemers die zich inzetten om kinderen de lol van het lezen bij te brengen? Nelleke Noordervliet wil graag meedenken hoe dit te realiseren!’

 Als je geraakt wordt door deze noodkreet en zin hebt om mee te denken op welke manier we zo’n netwerk kunnen opzetten, meld je dan aan bij Didi van der Hoeven, cdvdhoeven51@gmail.com.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen