Wie wil ‘oma’ of ‘opa’ zijn voor gezin van andere cultuur

Wie wil meedenken over een POWER project, waarin POWER deelnemers de rol van ‘oma’ of ‘opa’ op zich nemen voor een gezin van een andere cultuur?

Op de POWER Talk in december jl. hebben een aantal POWER deelnemers aangegeven dat zij wel ‘oma’ of ‘opa’ zouden willen zijn voor een gezin van een andere cultuur. Je zou als ‘opa’ en/of ‘oma’ met de kinderen een leuk uitstapje kunnen maken of de kinderen uit school halen etc.

Een leuk idee dat past binnen het thema ‘Maatschappij’ van POWER. We staan als POWER immers midden in de samenleving en op deze manier kunnen we onze kennis en ervaring dienstbaar maken aan de maatschappij en in het bijzonder aan gezinnen van andere culturen.

Als je dit leuke idee onderschrijft en je hebt zin om mee te denken op welke manier we zo’n project kunnen opzetten, meld je dan aan bij Didi van der Hoeven, cdvdhoeven51@gmail.com.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen