Tip: Schrijf tijdens deze corona-thuistijd je autobiografie

Tip: schrijf tijdens deze corona-thuistijd je autobiografie.

Om je op gang te helpen:

1. Beschrijf het ouderlijk huis: waar voelde ik mij het meeste thuis? Wat zie ik, wat ruik ik, wat voel ik? Wie was waar aanwezig?

2. Beschrijf de kinderkamer: wat maakte deze kamer tot mijn of onze kamer? Hoe was de lichtval, wat hing er aan de muur?

3. Maak een cluster rond de basisschool: dingen, gewoonten, mensen, gevoelens. Beschrijf in het bijzonder twee dingen: een ritueel en een eenmalig voorval.

4. Beschrijf een moment van eenzaamheid als kind. Begin bij fysieke feiten, maar probeer je ook in te leven in het kind van toen en gebruik je zintuigen.

5. Kies iemand (een oma, een leraar, de buurvrouw) met wie je als kind veel samen was en schrijf een klein portret van die persoon terwijl hij/zij iets doet wat hij/zij vaak en graag deed.

6. Hoe ging het eraan toe aan tafel in je ouderlijk gezin? Beschrijf de rituelen, maar ook een specifiek voorval of een bijzondere maaltijd etc.

7. Maak een beschrijving of zelfportret van jezelf in je tienerjaren. Laat jezelf zien met je lichte kanten en je schaduwkanten.

8. Bedenk woorden rondom een zoektocht in je tienerjaren. Wanneer ging je welke vragen stellen over het leven, seksualiteit, zingeving ?

9. Maak een cluster van de band met je vader en/of moeder rond je 18e levensjaar. Waar schuurde het? Was er belangstelling, bescherming? Hielden ze je vast of konden ze je loslaten?

10. Beschrijf je (eerste?) verantwoordelijkheden die je kreeg rond 18/19 jaar.

11. Welke avonturen beleefde je toen je begin twintig was? Zoek naar een hoogtepunt uit deze periode.

12. Beschrijf een crisis in je jonge twintiger jaren: relationeel, financieel, in opleiding of werk, levensbeschouwing of identiteit.

13. Welke idealen of doelen stelde je je toen je rond de dertig was en aan wie of wat ontleende je die?
14. Maak een cluster rond een dieptepunt in deze fase van je leven.

14. Maak een cluster rondom belangrijke ontmoetingen toen je midden dertig was. Welke ontmoeting gaf je leven een nieuwe wending ?

15. Welke gezegden werden vroeger thuis vaak herhaald ? En in je volwassen leven: hield je je hier nog aan ? Of deed je het zelf heel anders ?

16. Cluster rond goede en minder goede dingen die je kwijtraakte toen je midden-veertig was: schoonheid, snelheid, geloof, vertrouwen maar ook schaamte, oordelen, drift.

17. Maak een cluster rond momenten van plezier, onbezorgdheid en lachen, zowel thuis als op het werk in deze jaren.

Voor eventuele informatie, mail naar: zingeving@power-amersfoort.nl

Bron: Autobiografisch schrijven van Willemijn Soer

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen