Wandelen in corona-tijd

Sinds half maart heeft het coronavirus vrijwel alle Power-activiteiten platgelegd, zo ook de wandelingen. Nu er weer íets meer mag, gaan we weer op pad, zij het in aangepaste vorm. We organiseren kortere wandelingen, er mogen minder mensen mee, maar er komen wel méér wandelingen.

De spelregels zijn als volgt:

Overheidsadvies

 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand van anderen (twee armlengtes).

Deelname

 • Als Powerdeelnemer behoor je per definitie tot de risicogroep om Covid-19 te krijgen.
 • Ga niet mee als je verkouden bent of je anderszins niet fit voelt. Je kunt anderen besmetten.
 • Overweeg of het wel verstandig is om mee te gaan als je een aandoening hebt die je kwetsbaar maakt, zoals hart- of longproblemen of suikerziekte.

Reizen

 • We maken geen gebruik van het openbaar vervoer.
 • Ga lopend, per fiets of per auto naar het startpunt.
 • Carpoolen is niet toegestaan, behalve voor deelnemers uit één huishouden.

De wandelingen

 • Alle wandelingen zijn rondwandelingen.
 • De korte wandelingen blijven min of meer hetzelfde, afgezien van het verbod op carpoolen.
 • Alle andere wandelingen starten in of dichtbij Amersfoort, zodat we geen OV nodig hebben.
 • De lange wandelingen zijn minder lang dan we gewend zijn, omdat de rustgelegenheden schaars zijn en we daarbij ook de anderhalve-meter-regel in acht moeten nemen.
 • De korte wandelingen zijn 6 à 7 km lang.
 • De (middel-)lange wandelingen variëren in lengte tussen de 9 en 15 km.

Frequentie en aantal deelnemers

 • De groepsgrootte is maximaal zes personen, inclusief begeleider, dit om het afstand houden te vergemakkelijken.
 • Ter compensatie zullen er voorlopig meerdere wandelingen per week zijn.
 • We willen iedereen de gelegenheid bieden mee te wandelen. Geef je daarom voor slechts één wandeling per maand op. Als er een paar dagen van te voren nog plaats is, mag je met een tweede wandeling mee.

Voor het overige gelden de spelregels zoals die op de website vermeld zijn.

We hopen deze werkwijze vol te houden tot de overheidsmaatregelen verder versoepeld worden.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen