Expo 2020 Keerpunt – Wereldtentoonstelling – 15 jaar WAR

Expo 2020 Keerpunt

Dit is het moment van afscheid nemen van het oude terrein van de WAR. Dat wordt gedaan door te laten zien wat er de afgelopen 15 jaar heeft plaats gevonden bij de WAR. Het is een mengsel van een doorlopende expositie, workshops en lezingen.

De wereld staat op een keerpunt. Het moet snel en radicaal duurzamer, transparanter, met gelijke kansen, slimmer delen en samenwerken. We moeten leren meer initiatief te nemen, weer voor elkaar te zorgen, weten waar ons voedsel en onze spullen vandaan komen en daar een mening over hebben. Op naar een wereld waar echte waarden zoals gezondheid en geluk op kunnen boksen tegen de waarde van geld, en het algemeen belang een volwaardig doel is.

De plek van De WAR zag vele ontwikkelingen die leidden tot de situatie waarin we ons nu bevinden. Van gemeenschappelijke weide tot stoomlucifersfabriek, van de komst van gastarbeiders tot het vertrek van de broedplaats, en straks woningen.

Tijdens de Wereldtentoonstelling Amersfoort tonen tientallen paviljoens die geschiedenis, en hoe nu mensen werken aan oplossingen voor een duurzame wereld, experimenten met open source technologie en nieuwe vormen voor democratische besluitvorming.

Vanaf 12 september tot en met 18 oktober is er de Expo 2020 Keerpunt met een enorm gevarieerde programmering.
Locatie: Geldersestraat 6, 3812 PP Amersfoort.

Op de website www.expokeerpunt.nl kun je actuele informatie vinden zoals welke programma onderdelen en op welk tijdstip.

Flyer Expo Keerpunt

 

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen