Technologisch Burgerpanel Amersfoort dichterbij

In een traject dat 2 jaar geleden begon, is een mooi cesuurmoment gekomen: we hebben als Technologisch Burgerpanel Amersfoort i.o. afgelopen donderdag 24 september de gemeente Amersfoort ons commentaar/advies aangeboden over het voornemen van de gemeente om rond de Kamperbinnenpoort passanten met cameratechnologie te gaan tellen.

Ons commentaar/advies was een vorm van ‘try out’ (ons door de gemeente gevraagd) om te zien of POWER in staat is een gemeentelijke digitaliseringactiviteit in de openbare ruimte vanuit onze burgerbelangen (de publieke waarden) te beoordelen en daar adequaat over te kunnen rapporteren. Dit met oog op het mogelijkerwijs officieel gaan maken van een Technologisch Burgerpanel Amersfoort waarin naast onze leeftijdsgroep meerdere leeftijdsgroepen zullen gaan participeren.

Vanuit het gemeentelijk bestuur namen de wethouders Fatma Koşer Kaya en Kees Kraanen het commentaar/advies officieel in ontvangst. In het gesprek daaromheen complimenteerde wethouder Koşer Kaya POWER met het resultaat van de ‘try out’. Geslaagd voor de meesterproef mogen we zeggen!

In het prima gesprek werd goed duidelijk gemaakt dat de gemeente hecht aan burgerparticipatie. De gemeente gaat dan ook vervolg geven aan het burgerpanel i.o. Wanneer en hoe hangt af van het tempo dat de gemeente kan maken. POWER is even niet aan zet, maar zal attent op de voortgang zijn en intussen doorgaan met het verkennen wat wij als POWER kunnen leren en doen op het vlak van de digitalisering van de samenleving.

Het Digi-Café dat in het begin van de corona-periode het licht zag is een van de resultaten van de POWER-digi’s. Het is bedoeld als de digitale ontmoetingsplaats voor POWER deelnemers naast alle fysieke activiteiten die we met elkaar doen. Komende herfst en winter is het vast een fijne veilige manier om elkaar toch te kunnen ontmoeten. Klik maar eens op www.digi-cafe.nl en zie wat er al op het programma staat.

Aan het commentaar/advies voor de gemeente werkten mee: Karen Hillege, Lysbeth van Abbema, Vincent van Rootselaar, Hans van Stralen, Eric-Jan Tuininga, Joris Steentjes, Tammo ter Hark, Frank van de Tempel en Harry Weststeijn (voor meer informatie: harry@power-amersfoort.nl).

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen