Coördinatoren thema Maatschappij: Wisseling van de wacht

Nadat zij zich jarenlang hebben ingezet als coördinatoren van het thema Maatschappij, geven Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn het stokje door.
Wij danken hen voor de vele bezigheden die zij in de achterliggende periode hebben geïnitieerd en uitgevoerd.

Daarbij willen we met name het coachingsproject aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort noemen dat door hen is bedacht en zeer succesvol is uitgevoerd.
Andere activiteiten die Didi en Harry met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen ter hand hebben genomen zijn het Burgerpanel van de gemeente Amersfoort, het Digi-café, de workshop ‘Roerige tijden’, de bijeenkomstencyclus ‘Zin in ouder worden’, enzovoort.
Ook na hun afscheid als coördinatoren Maatschappij blijven zij actief binnen de Power-gemeenschap. Hulde hiervoor.

Inmiddels staan twee andere Power-deelnemers te trappelen om het stokje van Didi en Harry over te nemen. Dat zijn Hans van Berkel en Monique Jongerius.
Wij heten hen van harte welkom als coördinatoren Maatschappij. In de volgende Nieuwsbrief zullen zij zich aan ons voorstellen.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen