Coördinatoren thema Maatschappij: wisseling van de wacht

Monique Jongerius en Hans van Berkel zijn de nieuwe Power-coördinatoren Maatschappij.
Lees hier meer over hen, en ook over de coördinatoren van de andere Power-thema’s.

Nadat zij zich jarenlang hebben ingezet als coördinatoren van het thema Maatschappij, geven Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn het stokje nu door.
Wij danken hen voor de vele bezigheden die zij in de achterliggende periode hebben geïnitieerd en uitgevoerd.

Daarbij willen we met name het coachingsproject aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort noemen dat door hen is bedacht en zeer succesvol is uitgevoerd.
Andere activiteiten die Didi en Harry met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen ter hand hebben genomen zijn het Burgerpanel van de gemeente Amersfoort, het Digi-Café, de workshop ‘Roerige tijden’, de bijeenkomstencyclus ‘Zin in ouder worden’, enzovoort.
Ook na hun afscheid als coördinatoren Maatschappij blijven zij actief binnen de POWER-gemeenschap. Hulde hiervoor.

Wij heten Monique en Hans van harte welkom als coördinatoren Maatschappij.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen