POWER-coaching van studenten bij de HU Amersfoort

Ook in het studiejaar 2020/2021 is het coachen volop doorgegaan, ondanks de mindere mogelijkheden tot direct contact. Coach en student zoeken samen de voor hen meest gewenste en geschikte manier van werken, per Zoom of Teams, per mail of telefoon, zo nu en dan in een persoonlijke ontmoeting.

Er zijn coaches gestopt, er zijn nieuwe coaches gestart. Jammer dat de jaarlijkse bijeenkomsten niet door konden gaan. Het kennismaken met elkaar, de contacten met vertegenwoordigers van de opleidingen, het bespreken van dilemma’s, hopelijk kan het in de loop van 2021 weer plaatsvinden. Intussen roeien we met de riemen die we hebben.

De stand van zaken

Op dit moment (half februari 2021) zijn ruim 30 coaches actief en ontvangen 58 studenten coaching. Negen coachtrajecten zijn dit studiejaar inmiddels beëindigd.

Nieuwe coaches

In principe zijn er nu voldoende coaches. Sommige willen graag één student begeleiden, andere hebben contact met twee of soms zelfs drie studenten, in verschillende fases van hun studie. Krapte ervaren we nog wel eens bij de vraag om ondersteuning in taalvaardigheden, bij het schrijven van verslagen en eindscripties. Powerleden die hier sterk in zijn en zin hebben om mee te doen, kunnen zich bij ons melden.

Contactpersonen:
Martin van der Vliet, martinjvandervliet@gmail.com   en
Marianne van Omme, mariannevanomme@gmail.com

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen