Estafettewandeling in de eigen wijk

Beste Power-Amersfoort deelnemers,

Op 30 april heeft Hans van Berkel voor de Power-Amersfoort deelnemers in Amersfoort-Noord een estafettewandeling georganiseerd, waaraan alle deelnemers, daar woonachtig, konden deelnemen.

Hoe werkt een estafettewandeling? Een aantal deelnemers die bij elkaar in de beurt wonen, lopen naar elkaars woonadres. Persoon A start vanaf zijn woning en loopt naar persoon B, waarna Persoon A en B gezamenlijk naar persoon C lopen. Persoon A loopt daarna terug naar zijn woning. Het nieuwe duo B & C herhaalt de procedure. Voor de estafettewandeling in Amersfoort-Noord hadden zich tien deelnemers aangemeld, maar het staat uiteraard aan de initiatiefnemers vrij om de grootte van hun groep te bepalen. En dit valt uiteraard niet los te zien van het aantal aanmeldingen.

Het ligt in de bedoeling dat iedereen ongeveer een gelijke afstand loopt. Mochten een aantal deelnemers dicht bij elkaar wonen dan kan er natuurlijk een ommetje worden gemaakt. Het doel van de estafettewandeling is immers vooral het gesprek en het verbeteren van de onderlinge contacten.  Het wandelen is daarvoor meer een middel, ofschoon meer beweging in corona-tijd uiteraard geen slechte zaak is.

We kunnen ons nu voorstellen, dat in andere wijken van Amersfoort, of bijvoorbeeld in Leusden of Soest, Power-Amersfoort deelnemers een soortgelijke  estafettewandeling zouden willen opzetten met als doel elkaar beter te leren kennen.

We nodigen daarom iedere Power Amersfoort-deelnemer uit die een soortgelijke estafettewandeling voor zijn wijk of dorp wil opzetten, een oproep daartoe te plaatsen op de website en de nieuwsbrief.

Hans van Berkel heeft zich bereid verklaard ondersteuning te verlenen inzake de inhoudelijke inrichting van een dergelijke estafettewandeling. Hiervoor kan men contact zoeken met hem via het volgende emailadres: noorber@xmsnet.nl.

Zoekt men ondersteuning voor het plaatsen van een dergelijke oproep op de website en een vermelding in de nieuwsbrief, dan kan men uiteraard bij ons terecht.

De coördinatoren Sportief,
Jet Holleman, jet.holleman@gmail.com en Wil Reijs, wilreijs@gmail.com.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen