Info over de Power website, de Nieuwsbrief en het Webteam

Praatje over het Webteam, de Power website en de Nieuwsbrief tijdens het Digicafe op 4 oktober 2021.

De eerste Power website is indertijd gebouwd door Harry Weststeijn en de tweede door Frank Nieuwenhuijsen.

Met de voortgaande automatisering was er behoefte aan modernisering en na zijn komst in Amersfoort heeft Tammo ter Hark zich hier in 2018 met verve op gestort. Hebel Montagne, de weblady, heeft hem ondersteund wat betreft de inhoud.

We zijn nu met een webteam van 5 mensen.

Peter van der Weijden staat als webtechnicus altijd klaar en lost veel technische problemen op.
Hebel Montagne is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
Anneke Geldof ondersteunt Hebel en Hub Stapper is betrokken bij zowel de website van Digicafe als die van Power.
Tammo ter Hark is als webtechnicus op de achtergrond aanwezig.

De digitale nieuwsbrief wordt 1x per 14 dagen gemaakt door Hebel, vanuit de website.

Alles staat op de website, in de nieuwsbrief komt een selectie hieruit. In de nieuwsbrief wordt met een link doorgeschakeld naar het volledige bericht op de website.

  De deelnemersadministratie wordt ook gedaan vanuit de website, door Hebel en Anneke. Zij administreren ook de betalingen van de jaarlijkse bijdrage, die via de website gedaan worden (dit is het merendeel).

  Hoe komen nieuwe items op de website?

…  De themacoördinatoren hebben als redacteur de rechten om activiteiten en nieuwsberichten van hun thema in te voeren.
Mensen die iets willen organiseren (dit wordt ten zeerste aangemoedigd!) kunnen contact opnemen met de coördinatoren van het thema waarbij hun item past (zie de themapagina op de website). Zij kunnen desgewenst samen sparren over de organisatie en de themacoördinatoren kunnen het item vervolgens invoeren op de website.
Deelnemers die regelmatig iets organiseren, kunnen, in overleg met hun themacoördinatoren, ook invoerrechten  krijgen.

Na een nieuwe invoer bekijken Hebel en (soms) Anneke deze, om te checken of alles correct is ingevoerd, en, indien nodig, de invoerders te begeleiden.

 Waar zijn de dingen te lezen op de website?

…  Activiteiten (deze hebben een datum) zijn aan te klikken in Agenda en op de betreffende themapagina. Nieuwsberichten (zonder datum) zijn op de homepage aan te klikken in het Nieuwsoverzicht en op de betreffende themapagina.

…  Op de themapagina’s zijn de themacoördinatoren vermeld en aan te klikken. Zo kun je met hen in contact komen als je iets wilt organiseren.

…  Onder de menuknop Power kun je inloggen en is veel wetenswaardigs over o.a. de organisatie van Power te lezen.

…  Het smoelenboek is alleen in te zien na inloggen. Als je nog niet in het smoelenboek staat, kun je desgewenst een foto laten maken door Ton van der Pal, tonvanderpal@gmail.com, (zie het nieuwsbericht hierover), en hij zal webmaster Peter vragen deze met je e-mailadres en (desgewenst) telefoonnummer in het smoelenboek te plaatsen.

Namens het webteam, Hebel Montagne, webmaster@power-amersfoort.nl.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen