NOODKREET: Lesgeven aan Oekraïnse kinderen. Iets voor jou? (EXTERN)

In Amersfoort verblijven inmiddels een groot aantal gevluchte Oekraïners. Omdat niet bekend is of ze langdurig in Nederland blijven en er bovendien op dit moment geen kinderen op de taalscholen voor nieuwkomers kunnen worden geplaatst, is ervoor gekozen aparte onderwijsvoorzieningen te creëren. Het lesprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd bestaat voor ca. 1/3 uit Nederlandse taal, 1/3 Oekraïens onderwijs en 1/3 bewegen, cultuur en creatieve vakken.

Twee groepen zijn inmiddels gestart. Dit is echter niet voldoende! Probleem is dat er onvoldoende bevoegde leerkrachten beschikbaar zijn. Oekraïens personeel wordt ingezet als onderwijsassistent, PABO-studenten van de HU worden ingezet en er wordt gebruik gemaakt van andere professies (bv sportdocenten), maar we er zijn te weinig leerkrachten. Daarom kunnen (nog) niet alle kinderen naar school. Voor kinderen is het van essentieel belang dat ze weer naar school kunnen. Daarom wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd meer leerkrachten te werven.

Heb jij een onderwijsbevoegdheid, ben je bereid en heb je tijd om les te geven aan Oekraïnse kinderen, dan kun je contact opnemen met Bertien Houwing, a.houwing@casema.nl / 06-10956009.

Zij kan je er meer over vertellen en/of je doorverwijzen.

 

 

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen