Je bent inmiddels oud en wijs genoeg om je eigen route te bepalen? (EXTERN)

Het kan ook jou gebeuren: op een bepaald moment kan je niet meer je eigen beslissingen nemen. Dat kan geleidelijk gaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als je een verkeersongeluk krijgt. Wie neemt er dan beslissingen voor je? Er zijn kantoren die je kunnen helpen om dit samen met jou te regelen. Zij geven vaak gratis lezingen (zie slottekst).

Testament
In een testament leg je vast wat er met je geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na je overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn.

Levenstestament
In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt. Daar staat ook in op welke manier die persoon dat zal doen. Zo hou je zelf de regie.

Wilsverklaring
In een wilsverklaring zet je op papier welke medische behandelingen je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. Je kunt in de verklaring ook opschrijven dat je bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of je jouw wensen typt of met de hand opschrijft. Bij een wilsverklaring komt er geen notaris aan te pas.

Erfbelasting
Erfgenamen betalen erfbelasting. Dat is de belasting over een erfenis. Met een goed testament en levenstestament kunt u zowel de maandbijdrage voor het verpleeghuis als de hoogte van de erfbelasting verlagen. Hoe? Dat hoort u op de lezing.

Bovenstaande teksten zijn ons aangereikt door een tweetal kantoren die over deze materie gratis lezingen geven. Zij doen dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid maar zeker ook met een commercieel oogmerk. Dit zijn Bolscher Brug Deijl te Amersfoort (notarissen) en Groenendaal te Hilversum (juridische adviseurs). Heeft u belangstelling voor een gratis lezing door één van genoemde kantoren:

BBD te Amersfoort

netwerknotarissen.nl/kantoren/bolscherbrugdeijl-notarissen#branch-news

Groenendaal te Hilversum

www.testamenten-advies.nl/lezingen

 

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen