POWER-in-de WIJK ook in ZUID en Leusden???

POWER telt inmiddels zo’n 450 deelnemers, een grote groep ondernemende mensen. Inmiddels  is gebleken (o.a. in Amersfoort Noord en het Eemkwartier) dat er belangstelling is om POWER deelnemers uit de eigen wijk te leren kennen en onderling kleinschalige activiteiten te organiseren.

Voorbeelden uit andere wijken zijn:

  • Wandel/fiets/etentje voor 3 personen
  • Kunstroute samen lopen
  • Gesprek van 4/5 mensen over levensvragen
  • Samen naar theater of film

In navolging van het Eemkwartier en Amersfoort Noord willen we op 1 of 2 september aanstaande ook voor Power-deelnemers in Amersfoort Zuid  (ten zuiden van de spoorlijnen naar Apeldoorn en Utrecht) en in Leusden een bijeenkomst organiseren. We willen dan inventariseren of er belangstelling is om in dit stadsdeel en inclusief  Leusden laagdrempelige en kleinschalige  activiteiten op wijkniveau met elkaar te organiseren. Ook kunnen we dan bespreken hoe we dat dan vorm kunnen gaan geven.  Afhankelijk van de opkomst zullen we mogelijk de grenzen van de wijken aanpassen.

Als je belangstelling hebt om hierover mee te praten vragen we je graag om je vóór 24 augustus aanstaande aan te melden op het mail-adres  maatschappij@power-amersfoort.nl .
Adres, datum en tijd van de bijeenkomst zal opgenomen worden in een volgend bericht in de Power-nieuwsbrief.

Groet,
initiatiefnemer,
Marijke Hoekstra

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen