Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek van de gemeente Amersfoort

Een burgerinitiatief van POWER!

In mei vorig jaar begon de proefperiode van de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek, een instituut dat de gemeente adviseert over het inzetten van innovatieve technologie en digitalisering in het werk dat de gemeente doet. Over het definitief maken van deze klankbordgroep beslist het college van B&W binnen enkele weken, naar verwachting positief.

Het ontstaan van de klankbordgroep is het resultaat van het initiatief dat POWER jaren geleden heeft genomen om meer kennis te verkrijgen over nieuwe technologieën en digitale toepassingen thuis en de openbare ruimte, afgezet tegen publieke waarden als privacy, autonomie, controle op technologie e.d. Èn om bij beter weten ook invloed uit te oefenen op die nieuwe ontwikkelingen.

Medio 2018 is POWER met de gemeente in contact gegaan om te zien hoe de zienswijze van POWER deelnemers hierover benut kan worden. Aan dat proces werkten veel POWER mensen mee.

Via wat POWER noemde het Technologisch Burgerpanel Amersfoort, is er een platform gekomen voor het contact met de gemeente en eind 2020 werd een eerste advies uitgebracht wat ging over de passantentellingen met camera’s (dataprivacy!) bij de Kamperbinnenpoort ten behoeve van de herinrichting van de Kamp.

Voor zowel de gemeente als POWER is die eerste ervaring positief geweest en is de weg vervolgd om van het Technologisch Burgerpanel Amersfoort een officieel gemeentelijk instituut te maken. Met het straks door het college van B&W bevestigen van de officiële status van de Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek wordt een ontwikkelingsweg van 4 jaar heel bevredigend afgesloten.

Over die ontwikkelingsweg is door Mark Snoeck, journalist voor De Stadsbron een mooi en informatief artikel geschreven dat onlangs is gepubliceerd. Zie de link: destadsbron.nl/nl/Inwoners_adviseren_gemeente_over_digitalisering

Mochten er POWER deelnemers zijn die meer informatie over de klankbordgroep willen dan kunnen zij mij mailen: harry.weststeijn@conflux-hr.nl

Harry Weststeijn

11-11-22

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen