4-delige workshop Bhagavad Gita

‘Een niet onderzocht leven is een leven dat
niet waard is geleefd te worden’  Socrates.

De mensheid kent veel grote verhalen.
De Bhagavad Gita is een deel van het hindoeïstische heldendicht Mahabharata.

Met het bestuderen van de Bhagavad Gita  (‘Het lied van de heer’) komen we tegemoet aan het adagium  ‘Ken u zelve’.
De Gita wijst ons de weg naar de diepere lagen van de mens, naar zijn ware aard.
We gaan als het ware  op ontdekkingstocht, met de Gita als reisgids.

In vier bijeenkomsten onderzoeken en bespreken we met elkaar de Wijsheid zoals aangegeven in de hoofdstukken:

–  de weg van Kennis (Jnana Yoga)

–  de weg van Handeling (Karma Yoga) en

–   de weg van Devotie (Bhakti Yoga)

Onder de inspirerende leiding van Louis Staalberg (‘praktisch filosoof’)  is er gelegenheid tot het stellen van vragen, luisteren we naar elkaar,  vergroten we het inzicht in onszelf en in de eigen levenssituatie.

Wanneer:
Vier donderdagochtenden van 10- 12 uur op 19 januari, 2 februari, 16 februari en 2 maart 2023

Waar:
Afhankelijk van het aantal deelnemers huiskamer of zaaltje Amersfoort-Zuid

Aantal deelnemers:
7-12

Kosten
€ 60 voor de hele cyclus

Info en opgeven bij Heleen Barbas  hbarbas@xs4all.nl

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen