Een origineel kerstcadeau? Het Compendium Lopen langs de Linie!

Exclusief voor deelnemers van Power-Amersfoort: het compendium Lopen langs de Linie!

Dit compendium is geschreven door Wil Reijs, die samen met Bertie Schonk de culturele zwerftochten  rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie: ‘Lopen langs de Linie’ organiseert. Dit compendium is in eerste instantie opgezet als een naslagwerk voor de deelnemers aan deze culturele zwerftochten.  De nadruk  ligt op de historisch en militair-historisch aspecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De totstandkoming van de Nieuwe Hollandse Waterlie wordt daarbij geplaatst in de traditie en sterke voorkeur binnen het Nederlandse defensieapparaat voor verdedigingslinies vanaf het begin van de 17e eeuw tot het midden van de 2oe eeuw.  Deze sterke voorkeur hing nauw samen met het gegeven dat door de geomorfologische omstandigheden in met name het westen van Nederland, water  door middel van inundaties een gemakkelijk in te zetten defensief instrument was. In dit compendium worden tevens de ontwikkelingen in de forten- en vestingbouw beschreven die van invloed zijn geweest op de forten en vestingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Van dit compendium zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar.  Echter, wees er snel bij als je een exemplaar wilt bemachtigen, want het aanbod is beperkt!

De prijs van dit compendium is € 17,50 p. st.  Je kunt een exemplaar verkrijgen door een email bericht te sturen naar wilreijs@outlook.com en het bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van de stichting Power-Amersfoort: NL68 TRIO 0254 7897 81 o.v.v. Lopen langs de Linie – compendium.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen