Power-in-de-wijk, Schothorst/Zielhorst

Power-in-de-wijk wil ook graag van start gaan in de wijk Schothorst/Zielhorst.
Powerdeelnemers uit deze wijken zijn per brief uitgenodigd.

Er is inmiddels een eerste bijeenkomst geweest waarin de mogelijkheden voor activiteiten in de wijk zijn  verkend. Het kan gaan om gezelligheid/ ontmoeting; elkaar praktische hulp bieden; iets doen wat de wijk ten goede komt; sportief bezig zijn, of bijvoorbeeld een excursie.

De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op dinsdag 7 maart.
Het adres: Tuinkamer van wooncollectief Nieuwe Wede, Schothorsterlaan 4.

Aanmelding bij Co Schop: c.schop@planet.nl, telefoon: 0334790953.
Initiatiefnemers: Joke Metselaar; Gelbrich Feenstra en Co Schop.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen