Power Koor

In 2018 is er binnen POWER een enthousiast koor van start gegaan.
We zijn begonnen met 20 leden en zijn inmiddels (begin 2023) uitgegroeid tot 50 leden.

Op 14 mei 2023 vindt ons Voorjaarsconcert 2023 plaats!
Nadere informatie volgt binnenkort.

Powerkoor vol!
In het Powerkoor 2023 is helaas geen plaats meer voor nieuwe leden.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen zich nog opgeven voor de wachtlijst! Bij Ali de Ridder, ali_de_ridder@hotmail.com.
Enige koorervaring is wel zo prettig

Ons repertoire bestaat uit zowel Nederlandse, Franstalige als Engelse songs.
We repeteren eens in de 14 dagen op maandagmiddag aan de Grote Koppel 65, Christelijke Muziek- en Showband Juliana Amersfoort.

Het koor staat onder leiding van de bekwame, professionele dirigent Edwin Schimscheimer.

Het Power Koor heeft ter gelegenheid van het derde Lustrum van Power een Powerlied gemaakt, dat op het 3e Lustrum ter gehore is gebracht.
Je kunt middels deze link het lied inzien.


Het Power koor volgt  het protocol van het Koornetwerk Nederland, versie 23-11-2021:
koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/11/Protocol-richtlijnen-koorsector-update-6-november-2022-versie-2-6-november-2022.pdf

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen