Terugblik en vervolg “Laten we onze kleinkinderen de rekening betalen?”

Een samenvatting, en eventueel vervolg, van de presentatie van Hans van Dijk,  1 november 2023 in Huis Miereveld: “Laten we onze kleinkinderen de rekening betalen?”

Samenvattend waren de kern punten van deze presentatie:

 • Het gaat slecht met de klimaatverandering en dat heeft grote gevolgen.
 • De rampspoed is niet geheel onvermijdelijk volgens diverse rapporten.
 • Het is een misvatting dat we genoeg tijd hebben.
 • Doortastend beleid én gedrag is NU nodig!
 • Wat kan ik zelf doen?
 • Je kunt meer doen dan je denkt!

Daarom kan ieder die dat wil, iets doen op de 4 gebieden die Reintjan Renes, lector gedragsverandering deskundige, bij de klimaat transitie benoemt. Hij pleit voor verandering op  4 gebieden om onze voetafdruk / CO2 uitstoot omlaag te brengen :

 1. consuminderen
 2. voeding
 3. mobiliteit
 4. wonen

Het is een ongemakkelijk pleidooi. Immers het blijkt in de praktijk zo lastig om ons gedrag te veranderen.

Gelukkig kunnen we er met elkaar over praten. Solidariteit zoeken bij elkaar, door ontmoeting, inspiratie en steun.  Wat aanvullend op de voetafdruk, door Reintjan Renes ‘de groene handafdruk’ wordt genoemd. Om zo het gezamenlijk doel na te streven:

Een bescherming van onze planeet Aarde en haar biodiversiteit  voor onze toekomstige generaties!

Een optie kan zijn : Deelname aan de landelijke en lokale groep ‘Grootouders voor het Klimaat’. Zie onze website. www.grootoudersvoorhetklimaat.nl .

Het doel van “Grootouders voor het Klimaat” is:
Het creëren van bewustzijn en vervolgens de hoop dat groene stappen genomen worden. Ieder stapje is er 1.

Wat doen “Grootouders voor het Klimaat”?

 • steunen van landelijke demonstraties zonder risico, zoals eenmalig zondag 12 november ‘De Klimaatmars en rechtvaardigheid’ in A’dam.
 • bouwen van klimaatcoalities met XR, Milieudefensie, Groene Kerken, Urgenda e.a.
 • maandelijks online een webinar door deskundigen, (eerstvolgende dinsdag 12 dec.. 19.30 uur over ‘ ‘Wind en zon zijn van ons’ door Philip Beekman)
 • 2 wekelijks op donderdag een plein-demo in Den Haag met een deskundige gast van 14.00 tot 15.00 uur. Eerstkomende do. 9 nov. Waarna een drankje in de Stationshuiskamer van Den Haag.
 • in Amersfoort: wekelijks op vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur lopen door de Langestraat met onze hesjes en ons spandoek ‘Grootouders voor het Klimaat’.
 • onze vergaderingen in Huize Miereveld 1 x per 2 maanden, waarbij we o.a. acties evalueren en nieuwe plannen maken.
 • stimuleren tot klimaat-gesprekken; 21 november 19.30 uur lezing hierover in Huize Miereveld door Hans van Dijk.
 • aanbieden ‘klimaatstoel’ (bedenker Jan Terlouw) bij overheidsinstanties, zodat toekomstige generaties meegenomen worden bij plannen en besluitvorming.
 • PR zoeken. Middels o.a. PR materiaal en persberichten.

De coördinator van ‘Grootouders voor het Klimaat’ in Amersfoort is: Hermien de Meijere de.meijere@wxs.nl.
Het huidige aantal deelnemers in Amersfoort is 16.

Een andere optie is actief of d.m.v. donatie meedoen aan een andere organisatie of politieke groene partij die je aanspreekt.  Zie bijvoorbeeld de in Trouw recent gepubliceerde top 100 duurzaamste organisaties.

Mocht je voelen voor een vervolg of heb je een plan of idee binnen of buiten Power, of meer informatie willen, schroom niet mij te mailen of te bellen.

Mij persoonlijk heeft het een enorme boost gegeven om meer en vaker bij te dragen.
Het is fijn en voelt zinvol om je zorgen om te zetten in actief meedoen. Dat gun ik iedereen!

Met groene groet, Francine van Hasselt, francinevanhasselt@gmail.com, 06 2473 0287.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen