Onder de deelnemers van Power zijn ongetwijfeld mensen met een juridische achtergrond.

Wij als Power bestuur willen graag in contact komen met een iemand die ons kan helpen om eens kritisch te kijken naar onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Ook voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoeken we deskundig advies.

Ben je bereid ons te helpen, stuur dan een mail naar secretaris@power-amersfoort.nl

We zien de reacties graag tegemoet.

Bertien, Tony en Joke (het Power bestuur)