Archeologie in IsraelDatum/Tijd: do 26 september 2019, 15:30 - 17:00

Powerdeelnemer Wil Voorn zal ons deze middag op boeiende wijze meenemen in de geschiedenis van Israël waarbij ingegaan wordt op archeologische vondsten mede in relatie tot het Bijbelse verhaal.

Archeologie in Israël heeft zich pas in een relatief laat stadium als wetenschap ontwikkeld. Israël was niet direct uitnodigend voor internationale archeologen. Praalstukken zoals de Egyptische graven of de paleizen van Mesopotamië waren hier niet te vinden. De beschavingen van Egypte, Mesopotamië, Griekenland en Rome waren voor archeologen in eerste instantie veel interessanter in hun zoektocht naar indrukwekkende vondsten uit het verleden.

De aanzet om in de 19e/20e eeuw toch archeologisch onderzoek in Palestina te doen was, naast historische interesse, in belangrijke mate religieus geïnspireerd. De band tussen het land en de heilige schriften. De archeologen waren op zoek naar de resten van de Bijbelse steden. Archeologie zou kritiek op de historische waarheid van de Bijbel kunnen gaan weerleggen.

Een gedeelte van deze archeologen was ervan overtuigd dat als de oude resten van Israël eenmaal waren blootgelegd, dit het onbetwistbare bewijs zou leveren voor de historische juistheid van de geschiedenis van het Joodse volk.

Een vraag die in deze lezing van Wil Voorn naar voren komt is onder meer of, de vele archeologische vondsten in Israël, de historische waarheid van de Bijbelverhalen bevestigen of juist ondermijnen.

Wil Voorn is in dit onderwerp geïnteresseerd geraakt door een rondreis in Israël en het volgen van een cursus hierover bij de Vrije Academie.

De lezing is incl. koffie/thee en start om 15.30u. Inloop vanaf 15.00u. Kosten € 4,50 per deelnemer. (minimum aantal deelnemers 15)

Wanneer de lezing is volgeboekt kun je je aanmelden voor de reservelijst via: tempelf@live.nl.
Mocht je na aanmelding verhinderd zijn, dan graag zo spoedig mogelijk een email aan  tempelf@live.nl.

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen