Benefiet-lezing ‘De Katoendrukkerij in de Volmolen’ door Nathalie CasséeDatum/Tijd: ma 13 januari 2020, 14:00 - 15:30

De eerste katoendrukkerij van Nederland vestigde zich in de 17de eeuw in Amersfoort. In die tijd verdienden veel Amersfoorters direct of indirect hun geld in de textielnijverheid. De bedrukte sitsen waren toen in de mode en erg gewild. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haalde deze techniek destijds vanuit India naar Nederland. Oprichter van de VOC, Johan van Oldenbarnevelt, was ook Amersfoorter van geboorte.

De Volmolen had sinds zijn bouw in 1645 verschillende functies, onder meer voor het vollen van wol. “Hij vormt met de Koppelpoort het iconische beeldmerk van onze stad. De historie van die plek koesteren we, willen we levend houden en toegankelijk maken voor iedereen”, aldus wethouder Willem-Jan Stegeman bij de bekendmaking van de komst van De Katoendrukkerij begin november 2019. “Samen met omwonenden kozen we daarom uit alle ingediende plannen voor De Katoendrukkerij. Jong en oud kunnen straks iets van het Amersfoortse verleden ervaren op een eigentijdse manier.”

Voorjaar 2020 opent De Katoendrukkerij de deuren in de iconische Volmolen te Amersfoort. Initiatiefneemster Nathalie Cassée leerde de kunst van het zogenoemde ‘blockprinten’ bij ateliers in India en Europa. Naast een uitgebreid lesaanbod blockprinten en een lesprogramma voor scholieren, komt er een kleine winkel met onder meer verkoop van blockprints, handbedrukte textiel en papier. Verder zijn diverse ruimtes te huur voor workshops, bijeenkomsten en vergaderingen. Bezoekers kunnen in de Volmolen overnachten. Culturele, kunstzinnige en ambachtelijke initiatieven en samenwerkingen vinden er een podium.

In deze benefiet-lezing komt Nathalie Cassée vertellen over de geschiedenis van het katoendrukken, internationaal ook wel blockprinten genoemd. Over haar in 2007 opgerichte onderneming Kashmir Heritage van waaruit ze de ambachtelijk textiel uit India aanbiedt op gespecialiseerde beurzen. En de verschillende erfgoedprojecten waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig hield. Zo liet zij een 18e eeuwse sitsen levensboom reproduceren in India volgens oorspronkelijke sitstechniek. Het origineel en de reproductie hingen in de expositie Sits, Katoen in Bloei in het Fries Museum in 2017. Ze brengt ambachtelijk gemaakt textiel uit India mee, als ook voorbeelden van houten blockprints waarmee afgedrukt wordt in de werkplaats. Verder vertelt zij meer over de toekomstplannen in de Katoendrukkerij.

De komende maanden wordt de Volmolen door de gemeente voor gebruik klaar gemaakt. Omdat het vestigen van de katoendrukkerij een ongesubsidieerd project betreft, is ze voor de dekking van de aanloop- en inrichtingskosten afhankelijk van de lopende crowdfunding via Voor de Kunst in Amsterdam. De opbrengst van deze benefiet-lezing gaat hier dan ook volledig naar toe. Uw bijdrage gebruikt zij voor bijvoorbeeld de aanschaf van hoog-laagtafels voor het scholierenprogramma en inrichting van de werkplaats. Met uw donatie draagt u bij aan het in stand houden en de vernieuwing van een uniek stuk erfgoed in Nederland.

Datum/tijd:    Maandag 13 januari 2019
Tijd:                  14-15.30 uur
Locatie:           Boekhuis, Zonnehof 12, Amersfoort
Spreker:          Nathalie Cassée

Kosten: € 20 p.p. waarvan de opbrengst naar de crowdfunding “Help de Katoendrukkerij in de Volmolen” bij Voor de Kunst in Amsterdam gaat.

Inlichting: Carola de Vries Robles (caroladvr@planet.nl)

Meld je zo snel mogelijk aan. Indien het aantal aanmeldingen de verwachte kosten niet dekt, kan deze benefiet-lezing niet doorgaan.

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen