Bijeenkomst POWER in Amersfoort-Zuid /Leusden


Datum/Tijd: wo 31 augustus 2022, 09:30 - 11:30

Plaats: kantine voetbalclub CJVV, ingang Gasthuislaan

POWER telt inmiddels zo’n 450 deelnemers, een grote groep ondernemende mensen. Inmiddels  is gebleken (o.a. in Amersfoort Noord en het Eemkwartier) dat er belangstelling is om POWER deelnemers uit de eigen wijk te leren kennen en onderling kleinschalige activiteiten te organiseren.

Voorbeelden uit andere wijken zijn: wandel/fiets/etentje voor 3 personen, kunstroute samen lopen, gesprek van 4/5 mensen over levensvragen, samen naar theater of film enz.

In navolging van het Eemkwartier en Amersfoort Noord willen we op 31 augustus om 9:30 uur ook voor Power-deelnemers in Amersfoort Zuid (ten zuiden van de spoorlijnen naar Apeldoorn en Utrecht) en in Leusden een bijeenkomst organiseren. We willen dan inventariseren of er belangstelling is om in dit stadsdeel en inclusief Leusden, laagdrempelige en kleinschalige  activiteiten op wijkniveau met elkaar te organiseren. Ook kunnen we dan bespreken hoe we dat dan vorm kunnen gaan geven.  Afhankelijk van de opkomst zullen we mogelijk de grenzen van de wijken aanpassen.

Als je belangstelling hebt om hierover mee te praten en je hebt je nog niet aangemeld, vragen we je graag om je vóór 24 augustus aanstaande aan te melden op het mail-adres maatschappij@power-amersfoort.nl .

Groet,
initiatiefnemer,
Marijke Hoekstra

 

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen