Denk mee over de digitale samenleving


Datum/Tijd: do 10 oktober 2019, 14:00 - 17:00

Technologisch Burgerschap: hoe houd je ouder wordend stand in een digitale samenleving? 

Waar het om gaat

Het verschil tussen online en offline vervaagt. Zonder te weten wat het precies betekent, leven we daardoor steeds meer in een digitale samenleving. Digitale technologieën veranderen de manier waarop docenten lesgeven, hoe dokters en patiënten met elkaar praten, waar politici over debatteren en hoe mensen nieuws delen. Achter de schermen werken algoritmen en kunstmatige intelligentie op manieren die we veelal niet eens herkennen. Waar raakt de technologische ontwikkeling het bestaan van de mensen? Hoe worden we technologisch vaardige burgers?

Vragen in dit verbandzijn:

• Wat houden dataverzameling, kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen in?
• Hoe speelt AI een rol in ons leven? Denk aan wonen, werken, mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs enz.
• Wie houdt toezicht op de technologische ontwikkeling? Denk aan bescherming op publieke waarden zoals privacy, autonomie, veiligheid, waardigheid, rechtvaardigheid enz.
• Is technologie nodig om massale veranderingen te sturen. Denk aan migratiestromen, mobiliteitsbewegingen, voeding, betalingssystemen enz.

Ons plan: een serie bijeenkomsten hierover in seizoen 2019-2020

Wij willen ons nú voorbereiden op Technologisch Burgerschap. Niet afwachten dus maar het Technologisch Burgerschap nu gaan invullen met rechten en plichten. Denk daarbij aan:
⇒ Het recht dat je meespreekt over besluiten ten aanzien van technologische ontwikkelingen;
⇒ De plicht dat je kennis over digitalisering verwerft.
Met invulling van het  recht zijn we als Power al begonnen in Amersfoort op gemeentelijk niveau. We doen als POWER mee in de idee- en besluitvorming over Amersfoort Smart City. Invulling van de plicht willen we bereiken via een serie bijeenkomsten over allerlei kanten van de digitalisering. De bijeenkomsten starten op donderdag 10 oktober 2019
Te gelegener tijd (medio/eind augustus) kan voor deze eerste bijeenkomst worden ingeschreven.

Daarna is gepland dat er bijeenkomsten over concrete levensgebieden komen waar (digitale) technologie een belangrijke rol speelt of gaat spelen. Denk aan:
Wonen: Privéruimte: internet of things, verlichting
Zorg: E-health, robots, personal health, gentechologie
Onderwijs: Blijven leren, hoe? Wat is e-learning?
Publieke ruimte: Smart City; metingen lucht, geluid, verkeer en gedrag, camera’s, controle, mobiliteit w.o. zelfrijdende voertuigen
Werken: Plaats onafhankelijk; wisselende verbanden, robotisering
Relaties: Social media, voortdurende online

Oproep om mee te doen

Bij deze onderwerpen zoeken we personen die mee willen denken en helpen de bijeenkomsten voor te bereiden. We dagen mensen uit om op hun eigen, in het verleden opgebouwde, expertise te ontdekken wat digitale ontwikkelingen teweeg brengen. In mei 2020 denken we aan een slotbijeenkomst met als resultaat de inrichting van een Seniorenpanel Digitale Technologie Amersfoort. Slides over het onderwerp kan je bekijken via de link “Smart, Lenteborrel 2019“. Vraag in deze slideserie is: wie wil mee doen om vanuit POWER Technologisch Burgerschap vorm en inhoud te geven en zich er in te oefenen? Wil je meedoen contact dan Harry Weststeijn harry@power-amersfoort.nl of Frank van den Tempel fvdtempel@live.nl

Was getekend: Frank van den Tempel, Karen Hillege, Eric-Jan Tuininga, Tammo ter Hark, Harry Weststeijn

Startpresentatie “Denk mee over de digitale samenleving”

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen