Extra Digitale Stadswandeling AmersfoortDatum/Tijd: vr 8 februari 2019, 14:00 - 15:30

Interessante evenementen over digitalisering van de openbare ruimte 

Smart City, big data, digitalisering en robotica….wat hebben deze met elkaar gemeen? Het zijn ontwikkelingen waar wij ons tot voor kort geen voorstelling van hadden kunnen maken. En waar we nu, soms bewust maar vaker onbewust, dagelijks mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte ten behoeve van mobiliteit en veiligheid. Nieuwe technologie is breed, soms abstract en mind blowing. Ingewikkeld om te begrijpen en een realistisch beeld van te vormen. Maar begrijpen is nodig om bij te blijven. POWER wil laagdrempelig starten.

Samen met Zincafé Leusden organiseert POWER twee evenementen

Het eerste evenement op 14 januari was een inleiding door Jan Willem Wesselink van Future City, een landelijke stichting die zich ten doel stelt digitalisering in de openbare omgeving te stimuleren. Hij ging in op de ‘ethische dilemma’s van de digitaliserende stad’. Welke maatschappelijke waarden zijn er in het geding? Bijeenkomst inmiddels geweest.

Het tweede evenement is de ‘digitale stadswandeling’ in Amersfoort. Deze biedt een mooie gelegenheid je te informeren over technologische toepassingen in onze directe leefomgeving. Wat vindt al plaats en wat staat er te gebeuren? Wat betekent dat voor mij als burger? Welke rol kunnen we hier zelf in spelen? Welke invloed hebben we er zelf op? De wandeling (fysiek) gaat langs meet- en observatiepunten in de stad, begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De wandeling wordt verzorgd in samenspel met gemeente Amersfoort en Janette van Dijk, projectmanager Smart City van de gemeente, loopt mee voor uitleg en toelichting. In de Observant wordt de wandeling nabesproken. Voor dit evenement graag wél opgeven via het aanmeldformulier. Wandeling van 23 januari is vol. Op 8 februari dus een extra wandeling. Aanmelden vóór 6 februari.

De ‘slimme stad’ belooft een duurzame en comfortabele leefomgeving zonder files, energieverspilling en ongure steegjes. Door ICT, sensoren en het internet ontstaat een digitale laag over de stad heen. POWER wil aansluiten bij deze ontwikkeling en zoekt samenwerking met de gemeente Amersfoort om te onderzoeken welke behoeften en vragen wij als senioren hebben bij de digitalisering van de samenleving. Welke effecten heeft het op onze belangen. Maar ook: hoe kunnen wij de gemeente in haar beleid helpen en wel vanaf het begin van de beleidsvorming.

Als vervolg op de beschreven twee initiatieven willen we in het voorjaar 2019 nog een bijeenkomst organiseren over maatschappelijke en ethische vragen bij digitalisering in samenwerking met het Rathenau instituut die daar inmiddels diverse interessante discussie nota’s over heeft geschreven ( www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/doelgericht-digitaliseren ), onder andere op verzoek van de Eerste Kamer. Denk aan publieke waarden als privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Wij zijn benieuwd naar uitwisseling met jongere generaties en willen hen bij de opzet en bijeenkomsten betrekken.

Met vriendelijke groet, Karen Hillege, Frank van den Tempel, Eric-Jan Tuininga, Harry Weststeijn (06 21 57 21 42)


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen