Gesprek aan de Eem over woningmarkt (EXTERN)


Datum/Tijd: do 9 juni 2022, 19:30 - 21:30

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan het volgende ‘Gesprek aan de Eem’ op 9 juni om 19:30 uur in KAdECafé in het Eemhuis. Het thema voor dit gesprek is “Hoe krijg ik toegang tot de woningmarkt?” In dit Gesprek aan de Eem gaat het om de crisis op de woningmarkt die momenteel flink op slot zit, waardoor een grote groep Amersfoorters geen passende woning kan vinden. Er is een groot tekort aan woningen. Hoe lossen we dat op? Bouwen we voor de korte of de lange termijn? Moeten we regels afschaffen of veranderen en meer aan de markt overlaten? Moeten we meer ruimte bieden aan andere woonvormen? En wat betekent dat dan voor de stad en haar bewoners? Voor starters op de woningmarkt lijken de problemen het grootst. Welke innovatieve ideeën verzinnen we met elkaar om dit op te lossen? Wat is de rol van de gemeente, van woningcoöperaties en projectontwikkelaars daarbij? Wat kunnen burgers zelf doen in bijvoorbeeld de vorm van burgerinitiatieven, woon coöperaties? Wij belichten het onderwerp van verschillende kanten. Dat doen we met een aantal tafelgasten die vanuit hun eigen kennis en ervaring het onderwerp zullen belichten, maar ook met de overige genodigden en gasten (waaronder woningzoekenden en de initiatiefnemers van de Soesterhof, het nieuwste collectieve bouwproject in de stad).

Onze tafelgasten zijn:
– Renske Boelen, senior projectmanager bij BPD Gebiedsontwikkeling
– Frank Wassenberg, onderzoeker bij Platform 31 en gastonderzoeker TU Delft
– Els La Large, werkzaam bij RHDHV en initiatiefnemer van een bewonerscollectief
– Klaas Mulder, filosoof en dwarsdenker met een eigen visie op de besluitvorming in de volkshuisvesting

Het ‘Gesprek aan de Eem’, een initiatief van De Volksuniversiteit Amersfoort, wordt 4 maal per jaar georganiseerd over onderwerpen die nationaal of internationaal) actueel zijn en waar de inwoners van Amersfoort mee te maken hebben.
Gesprek aan de Eem | Volksuniversiteit (vuamersfoort.nl) Wij zijn geen actiegroep, maar behandelen wel thema’s waarop actie nodig is. Het doel van de gesprekken is om de inwoners van onze stad meer inzicht te geven in de verschillende kanten die aan een actueel thema zitten, dit met elkaar uit te diepen en mensen bij elkaar te brengen die verder op de onderwerpen door willen denken en praten.

Heeft u vragen? Neem contact op met Gerard Geerlings via mail:  gerard.geerlings@gmail.com

 


Deze activiteit is al geweest

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen