Gespreksgroep: Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood


Datum/Tijd: ma 12 november 2018, 14:00 - 16:00

Vier bijeenkomsten in november en december

‘Om over de dood te spreken, moet je in leven zijn’. (Jean Baudrillard)
‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.’ (René Gude)
‘De dood lijkt minder erg als je uitgeput bent’. (Simone de Beauvoir)

Denken en praten over de dood is voor de meeste mensen niet zo eenvoudig, een gespreksgroep kan daarbij helpen.
In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, dat ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen.

  • Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?
  • Wat zou ik willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat?
  • Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen?

Bijeenkomst 1:
– Welke ervaringen heb ik met de dood van anderen?
– Welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?
– Wat is voor mij kwaliteit van leven?

Bijeenkomst 2:
– Wat is ‘af ‘ in mijn leven en wat wil ik nog afmaken?
– Wat kan ik nu regelen om zoveel mogelijk eigen regie te houden in een fase waarin ik zelf niet of moeilijk meer kan beslissen?
– Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 3:
– Wat kan ik nu regelen voor de fase na mijn overlijden: uitvaart, testament, zorg om nabestaanden?
– Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 4:
– Met wie wil ik wensen over mijn levenseinde bespreken en hoe doe ik dat?
– Wat wil en mag ik vragen van mijn naasten?
– Welke thema’s zijn blijven liggen die ik nog wil bespreken?

4 x op Maandagmiddag: 12 en 26 nov, 3 en 10 december, 14.00-16.00 uur. I.s.m. Humanistisch Verbond Eemland en Humanitas Eemland.

Plaats: Amersfoort,  Gespreksleiding: drs. Gon Veltkamp, aantal deelnemers: 4-8 personen. 
www.gonveltkamp.nl/nieuws)

Kosten: € 60,- , voor leden en vrijwilligers Humanistisch Verbond Eemland en Humanitas Eemland: € 55,-.

S.v.p. mailen naar info@gonveltkamp.nl of opsturen naar Gon Veltkamp, Uilenspiegelstraat 7, 3813WD of bellen 033-4729647/06-45446009

Naam:                              ………………………………………………………..
Telefoonnummer:         ………………………………………………………..
Mailadres:                       ………………………………………………………..
Lid/Vrijwilliger HV/HE:        ja/nee


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen