Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood


Datum/Tijd: wo 2 december 2020, 14:00 - 16:00

Denken en praten over de dood is voor de meeste mensen niet zo eenvoudig, een gespreksgroep kan daarbij helpen. In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, dat ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen:

  • Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?
  • Wat zou ik willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat?
  • Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen?

4 x in Amersfoort, 2, 9, 16 december, de 4e bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Kosten: € 65,- .
Gespreksleiding: drs. Gon Veltkamp (www.gonveltkamp.nl).  Aantal deelnemers 4-8 personen.

We komen bijeen in een ruimte die voldoet aan de RIVM-richtlijnen i.v.m. corona.
I.s.m. Humanistisch Verbond Eemland en Humanitas Eemland.

Deelnemers zijn de groep die in november zou starten maar afgezegd is vanwege corona. Er kunnen nu nog enkele mensen bij.

Als je je wilt inschrijven s.v.p. mailen naar info@gonveltkamp.nl of je inschrijving opsturen naar Gon Veltkamp, Uilenspiegelstraat 7, 3813WD of bellen 033-4729647/06-45446009.
Graag opgeven je naam: ……………     telefoonnummer: ………………  mailadres: …………………

Bijeenkomst 1: Welke ervaringen heb ik met de dood van anderen? Welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde? Wat is voor mij kwaliteit van leven?

Bijeenkomst 2: Wat is ‘af ‘ in mijn leven en wat wil ik nog afmaken? Wat kan ik nu regelen om zoveel mogelijk eigen regie te houden in een fase waarin ik zelf niet of moeilijk meer kan beslissen?
Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 3: Wat kan ik nu regelen voor de fase na mijn overlijden: uitvaart, testament, zorg om nabestaanden? Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 4: Met wie wil ik wensen over mijn levenseinde bespreken en hoe doe ik dat?  Wat wil en mag ik vragen van mijn naasten?
Welke thema’s zijn blijven liggen die ik nog wil bespreken?

 


Deze activiteit is al geweest

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen