Johannes-Passion – exclusieve videovoorstelling, UITGESTELD


Datum/Tijd: vr 10 april 2020, 14:00 - 17:00

Muzikale Ontmoeting met het Nieuw Bach Ensemble –  Leerhotel Het Klooster, de kerkzaal, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort


Een uitvoering van de Johannes Passion door het Nieuw Bach Ensemble wordt op Goede Vrijdag 10 april in de middag weergegeven op grote schermen. Bijzonder voor deze uitvoering en weergave is, dat er gespeeld gaat worden op het Claudio Monteverdi orgel recent gebouwd volgens de Italiaanse muziekpraktijk rond 1600.

Het Nieuw Bach Ensemble biedt  dit programma aan als een aanvulling op de diverse mogelijkheden die in Amersfoort-Zuid bestaan om buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten. Muziek verbindt, ontspant en is aanleiding tot gesprekken vóór de uitvoering, in de pauze en na afloop.

Ook Power is gevraagd Powerdeelnemers uit te nodigen, niet alleen in Amersfoort-Zuid, voor deze uitvoering van de Johannes Passion.

De gedachte hierbij is, dat Power deelnemers een andere Power deelnemer of buurtbewoner uitnodigen, die zonder begeleiding niet meer zo snel op stap gaat. Elementen die de laagdrempeligheid bevorderen: een lage toegangsprijs (mogelijk door subsidie en de inzet van vrijwilligers), het tijdstip van de uitvoering, de toegankelijkheid van de locatie en (indien nodig) hulp bij het regelen van vervoer.

Dit initiatief wordt georganiseerd door:

Marie-Louise Hehenkamp, wijkbewoner Amersfoort Zuid, Amaris Zorggroep
Patrick Haaxma, Stichting Vrienden van het Nieuw Bach Ensemble
Henk Wilbrink, Bestuur Stichting Nieuw Bach Ensemble
Leo Koffeman (Fonteinkerk) en samenwerkende kerken Amersfoort Zuid.
Barbara Bastiaanssen, Stichting Power-Amersfoort

Dus mensen die graag naar de uitvoering willen, maar zelf geen hulp of vervoer hebben, vragen wij om zich aan te melden.

Vitale senioren die een minder mobiele oudere zouden willen meenemen naar deze middag vragen wij ook zich aan te melden.

Mocht jezelf al iemand weten die met je meegaat, dan horen wij dat ook graag. Het hoeven geen Power deelnemers te zijn. Zo kan het ook een oudere zijn bij je in de buurt die je kent en die misschien zelf niet gemakkelijk meer alleen op pad gaat. Dus het gaat om mensen die de stap naar een uitvoering/concert uit zichzelf niet of minder snel zullen doen om verschillende redenen en hulp bij die stap en/of begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan het sociale en culturele leven.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur:     Inloop
14.30 uur:     Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte friandises
15.00 uur:     Introductie Johannes-Passion door dirigent Krijn Koetsveld en musicoloog Roeland Gerritsen
15.15 uur:     Aanvang videovoorstelling van Bachs Johannes-Passion
15.45 uur:     Pauze met een ‘aangekleed drankje’ (met of zonder alcohol), mocktails, koffie of thee
16.15 uur:     Vervolg videovoorstelling van Bachs Johannes-Passion
17.00 uur:     Einde; indien gewenst kunt u nog een drankje gebruiken.

Kaarten € 7,50 (€ 5,00 voor begeleiders)
Vooraf het verschuldigd bedrag overmaken op rekening NL29 INGB 0006 0769 36 t.n.v. Stichting Nieuw Bach Ensemble o.v.v ‘JP Leerhotel’.
U kunt ook op de dag zelf contant betalen aan de kassa in Leerhotel Het Klooster.

Datum en tijd    : vrijdag 10 april om 14.00 uur
Plaats                   : Leerhotel Het Klooster, de kerkzaal,
Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort

Aanmeldingen: Barbara Bastiaanssen – barbara.bastiaanssen@outlook.com

 

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen