Korte Wandeling – Het (verkorte) Doesburger MolenpadDatum/Tijd: wo 6 oktober 2021, 10:30 - 13:00

Het Doesburgermolenpad voert ons door de Doesburgerbuurt, een buitengebied ten noorden van Ede. Het pad loopt door een afwisselend landschap van een eng, boerenakkers, een oude wildwal en een voormalig heidegebied. Het cultuurhistorische hoogtepunt van de wandeling is de Doesburgermolen. Over de oudste geschiedenis van de Doesburgermolen is nog niet al te veel bekend. Als bouwjaar of oudste vermelding worden diverse jaartallen genoemd: 1401, 1471, 1507. Geen van deze jaartallen staat vast. Daarmee is het een van de oudste, nog werkende molens in Nederland. In 1568 is de molen te zien op de kaart van Christiaan s’Grooten, en in 1655 op de kaart van Nicolaas Geelkercken. In 1595 blijkt de molen gezamenlijk bezit te zijn van Ceelman van Ommeren, schout van Ede, en Gijsbert Barner. Het oudste onderdeel van de molen, de standerd, is met behulp van jaarringenonderzoek gedateerd op ca. 1620; althans is de boom waarvan de standerd gemaakt is omstreeks dat jaar geveld. De huidige molen is gebouwd rond 1630. Zijn voorganger is waarschijnlijk slachtoffer geweest van rondtrekkende Spaanse troepen. Daarnaast moet het Huis Kernhem worden genoemd, waarvandaan wij starten. Het huidige Huis Kernhem is van 1803 en gebouwd in de neoclassicistische stijl. Het is gebouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke burcht. Boven de hoofdingang bevindt zich een gevelsteen met een alliantiewapen van de Van Wassenaers en Van Renesses, aangebracht naar aanleiding van een huwelijk tussen beide geslachten.

De naam ‘Doesburg’ werd voor het eerst vermeld in een akte uit 1025. In 1230 werd de in de buurt gelegen hoofdboerderij (domus) Beetrum genoemd bij een schenking en in 1360 werd Doesburg vermeld in belastinggegevens voor de Hertog van Gelre. Van de middeleeuwse periode van de buurschap Doesburg is weinig bekend. Het gebied van de buurt bestond voor een klein deel uit boerderijen met in cultuur gebrachte landerijen. Het grootste deel bestond uit onontgonnen woest land (heide en veengrond). Deze grond was gemeenschappelijk eigendom van de buurt.

We starten om 10.30 uur

Begeleider: Coby van Rooijen.

Verzamelpunt en startplaats is de parkeerplaats bij het koetshuis (pannenkoekenhuis) bij Huis Kernhem. Om hier te komen volg de A1 en A30 richting Ede. Neem de afslag 2-Ede Noord en volg de N224. Sla na 2,3 km linksaf naar de Lunterseweg en neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kernhemseweg. De parkeerplaats bevindt zich op ongeveer 700 meter aan de rechterkant.

De lunch gebruiken we na de wandeling in Kernhem Pannenkoekboederij  bij Huis Kernhem, Kernhemseweg 3, Ede.

We vragen aan de deelnemers naast hun naam, emailadres en telefoonnummer, in het veld ‘opmerkingen’ ook aan te geven of men al dan niet over een auto beschikt en in welke wijk van Amersfoort of naburig dorp men woont.  Op basis van deze gegevens kan dan een lijst worden gemaakt die zal worden gedeeld met de deelnemers, zodat men onderling afspraken kan maken van wie met wie meerijdt.

Mocht de wandeling zijn volgeboekt, en wil je op de reservelijst komen, mail dan je naam, telefoonnummer en email-adres naar sportief@power-amersfoort.nl of cvanrooijen@gmail.com
Wil je je afmelden voor deze wandeling geef dat dan z.s.m. door via cvanrooijen@gmail.com

Aanmelden voor de wandeling kan alleen via het aanmeldformulier, dat vanaf woensdag 8 september 2021 hieronder te vinden is.

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen