Korte Wandeling Waterliniewandeling Landgoed Rhijnauwen


Deze activiteit is volgeboekt
Datum/Tijd: di 13 december 2022, 10:30 - 13:30

Voor de korte wandeling in december lopen we over twee landgoederen die aan elkaar grenzen: landgoed Rhijnauwen met het Fort Rhijnauwen en het landgoed Amelisweerd.

Rhijnauwen
De naam Rhijnauwen is waarschijnlijk afgeleid van “auwen”, een oud woord voor de natte weidegronden langs de Rijn. Het landgoed stamt uit de 13de eeuw.
Het is tot 1919 particulier bezit geweest, toen werd het gekocht door de gemeente Utrecht. Het Theehuis Rhijnauwen is gebouwd vlak na de Eerste Wereldoorlog, in 1924, en helemaal uit hout opgetrokken. De reden dat het van hout opgetrokken is, heeft te maken met de Kringenwet van 1853. Ten aanzien van alle huizen die binnen een straal van 600 meter van een fort werden gebouwd,  mochten alleen voor de fundering, schoorsteen en dakbedekking steen en pannen worden gebruikt. Voor het overige moest het huis van hout (of riet) worden opgetrokken.. Voor het overige moest het huis van hout (of riet) worden opgetrokken. In tijden van oorlog konden deze huizen dan snel worden gesloopt in verband met het schootsveld. Deze kringenwet is tot 1951 van kracht geweest.
Het fort waar we het hier over hebben is Fort Rhijnauwen, een van 46 forten die tussen 1816 en 1870 zijn gebouwd in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Rhijnauwen is een van de laatste forten die in dit verband zijn gebouwd. In 1868 werd gestart met de bouw van fort Rijnauwen. Het fort werd volgens de laatste toenmalige inzichten aangelegd en bood plaats aan 540 soldaten en 105 kanonnen. De bouwstijl van Fort Rhijnauwen en de staat ervan zijn uniek. Het is het enige fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gebouwd volgens het polygonale (veelhoekig) stelsel. Ook qua omvang is dit fort het enige in zijn soort. Fort Rijnauwen omvat ruim 31 ha en is daarmee het grootste fort van de waterlinie.
Behalve het fort kent het landgoed ook een waardevol natuurgebied. Door de jarenlange isolatie en rust is het een wijkplaats geworden voor vele – ook bedreigde – planten en dieren.

Amelisweerd
Amelisweerd is ontstaan in 1224 toen ridder Amelis uten Werde het waard in leen kreeg en er een ridderhofstad bouwde. De naam Amelisweerd is een verbastering van Amelis-waard. Bij het overlijden van Amelis uten Werde werd het landgoed door zijn zonen in drieën gedeeld. Twee delen vormen het huidige Oud-Amelisweerd en het derde deel vormt Nieuw Amelisweerd. Oud-Ameliswaard heeft ook een beroemde bewoner gekend, namelijk onze eerste koning Lodewijk Napoleon. Deze kocht het in 1808 maar verkocht het weer na ruim één jaar.
De landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd liggen aan de oostkant van Utrecht, tussen Utrecht en Bunnik in. Ze zijn tezamen ongeveer 300 hectare groot en bestaan uit bos, weide, akkers en boomgaarden. Tot de landgoederen behoren acht landbouwbedrijven. Op deze bedrijven wordt hoofdzakelijk melkvee gehouden. Het is een uniek gebied met haar goed bewaard gebleven erfenis uit het verleden, bestaande uit landhuizen en parkbossen. Het is ook uniek vanwege de vele planten- en diersoorten die in het gebied voorkomen.

We starten op dinsdag 13 december om 10.30 vanaf de parkeerplaats van Theehuis Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik.

Na afloop van de wandeling lunchen we bij het Theehuis Rhijnauwen

De wandeling wordt begeleid door Wil Reijs, telefoon: 0651338832.

Aanmelden is mogelijk vanaf 9 november, alleen via het dan aanwezige aanmeldformulier hieronder.

Geef op het aanmeldformulier in het veld “Opmerkingen” aan of je mee luncht, je over een auto beschikt en in welke wijk je woont. Dit laatste om eventueel afspraken te kunnen maken om samen te rijden. Geef daarom ook je telefoonnummer op.

Mocht deze wandeling zijn volgeboekt en wil je op de reservelijst komen, mail dan je naam en telefoonnummer door naar wilreijs@outlook.com.

Wil je je afmelden voor deze wandeling, mail dat dan naar hetzelfde mailadres, of als het vlak voor vertrek is, bel naar 0651338832.

 


Deze activiteit is al geweest
Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen