La Divina Commedia – De Goddelijke Komedie, VOL


Deze activiteit is volgeboekt
Datum/Tijd: do 20 januari 2022, 15:00 - 17:00

AANMELDEN VOOR DEZE ACTIVITEIT KAN ALLEEN GEBEUREN DOOR DIEGENEN DIE HIEROVER EEN MAIL VAN MARLEEN CURVERS HEBBEN ONTVANGEN. Je kan je bij Marleen Curvers  info@m-curvers.nl aanmelden met je belangstelling. Er wordt namelijk een wachtlijst gemaakt voor het geval iemand uitvalt voordat de cursus begint.

In zijn laatste levensfase schrijft Dante Alighieri zijn ‘Divina Commedia’, een tijdloos document binnen de wereldliteratuur. In een korte cursus voor Power-deelnemers staat de louteringsberg (symbool voor het dagelijks leven) centraal.  Tijdens 4 bijeenkomsten in voorjaar 2022 en 4 vervolgbijeenkomsten in het najaar van 2022 verkennen we de Divina Commedia aan de hand van: o.a. toelichting, kunst, stukjes tekst, poëzie, reflectie oefeningen, schrijfoefening, uitwisseling. In La Divina Commedia heeft Dante zijn talenten laten spreken in al hun veelzijdigheid. Dit heeft geleid tot een gedicht vol symboliek, compassie, schoonheid, wijsheid, humor en liefdevolle levenslessen. Laat je in deze levensperiode inspireren door zijn universele geschrift.

In de eerste bijeenkomst zal het volgende aan de orde komen: Wie is Dante Alighieri? Waarom schreef hij de Divina Commedia? De symboliek die aan de vorm ten grondslag ligt. Het eerste canto. Wat spreekt je aan? Waarin herken je jezelf? In de volgende 3 bijeenkomsten staat steeds één van de 7 omgangen van de louteringsberg centraal.

De ervaringen van de middeleeuwse Dante spiegelen levensvragen en thema’s die tot op de dag van vandaag actueel zijn. Niets menselijks is hem vreemd zo blijkt tijdens zijn helletocht samen met Vergilius. De tocht door de hel en over de louteringsberg confronteert Dante met het kwade en het goede, met tegenstellingen zoals ze zich in elk mens kunnen manifesteren, met persoonlijke onhebbelijkheden en talenten, met hoop, ontroering,  vreugde en voor alles: een groot verlangen naar liefde. En wat bedoelt Vergilius als hij Dante uitlegt dat “liefde de grond van alle dwaling” is? We staan stil bij onze eigen ervaringen die raken aan de levenservaringen van Dante. We vragen ons af wat zijn symboliek, zijn verhaal ons zelf te zeggen heeft. Breng een schrift of schrijfboekje mee om reflecties, ervaringen uit andere oefeningen en wat je verder aanspreekt te noteren.

Mijn naam is Marleen Curvers. Tijdens een sabbatjaar in 2004 heb ik me verdiept in de Divina Commedia, die al lang op mijn verlanglijst stond. Dit indrukwekkende geschrift bleek een werk om met ‘kleine hapjes’ in te nemen. Ik heb gekozen voor de prozavertaling van Frans van Dooren. Iedere keer opnieuw geniet ik met volle teugen van zijn fijnzinnige vertaling en ontdek weer andere beeldspraken. Intussen heb ik het meerdere malen doorgewerkt. Op den duur ontwikkelde en gaf ik een tiental workshops en trainingen waarin dit prachtige gedicht centraal staat. Een mooie gelegenheid om met elkaar stil te staan bij ervaringen opgeroepen door de reis van Dante.  Met veel plezier deel ik mijn enthousiasme en ervaring over en weer in een groep.

Spreekt deze cyclus over Dante en de Divina Commedia je aan, stuur dan een mail met enkele zinnen over jezelf,  wat je motiveert om deel te nemen en wat je aanspreekt in dit aanbod aan info@m-curvers.nl

De eerste vier bijeenkomsten in 2022 vinden plaats op donderdagmiddagen van 15.00 – 17.00 uur. De data zijn 20/1– 10/2 – 3/3 – 31/3
Aantal deelnemers: maximaal 10
Kosten:  25 euro voor de eerste vier bijeenkomsten
Cursuslocatie: Doctor Jan Pieter Heijelaan 2, 3818 GT Amersfoort

ATTENTIE 1: AANMELDEN VOOR DEZE ACTIVITEIT KAN ALLEEN GEBEUREN DOOR DIEGENEN DIE HIEROVER EEN MAIL VAN MARLEEN CURVERS HEBBEN ONTVANGEN.


Deze activiteit is al geweest
Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen