Lopen met de Romeinen – Castellum De Hoge WoerdDatum/Tijd: do 31 januari 2019, 09:00 - 17:00

De eerste culturele zwerftocht heeft ons in Utrecht onder het Domplein gebracht (DOMunder) en in Bunnik bij het Castellum Fectio. We hebben genoten van de uitleg van Frank, de rondleider, over de Romeinse  archeologische vondsten onder het Domplein. We hebben daar onder het Domplein en bij het Castellum Fectio in Bunnik veel gezien en geleerd over de opbouw en architectuur van een Castellum, de loop van de Romeinse Grens, de Limes, maar ook over de ontwikkelingen van de archeologie en de wijze waarop archeologische vondsten geduid en beheerd moeten worden.

 

Op onze tweede culturele zwerftocht gaan we meer in op het transport en met name het transport over de waterwegen en de schepen die daarvoor werden gebruikt. We brengen daarvoor een bezoek aan het Museum Castellum De Hoge Woerd in De Meern, Utrecht. Het pronkstuk van dit museum en uniek in de wereld, is een Romeins transportschip uit de tweede eeuw na Christus dat bijna volledig intact zo’n kleine twintig jaar geleden is gevonden bij de aanleg van De Leidse Rijn. De boot is nu in vol ornaat te bezichtigen in het museum inclusief de opbouw op het schip en de inboedel die men daarbij gevonden heeft. Maar het museum heeft uiteraard meer te bieden, onder meer een Romeinse wachttoren, de contouren van het badhuis en diverse objecten uit de Romeinse tijd die in en rond De Meern zijn opgegraven. We verwachten de hele dag in en rond het Museum te verblijven.

We verzamelen om 9.00 uur in Amersfoort CS aan het Stationsplein. We nemen dan de trein van 9.10 uur richting Utrecht CS vanaf spoor 6. Omdat we met een grote groep zijn en het op dat moment erg druk is op het station, is er het  dringend verzoek dat iedereen verzamelt aan de zuidzijde van Amersfoort CS aan het Stationsplein. Voor diegenen die in Utrecht e.o. wonen, is er het verzoek zich rechtstreeks te begeven naar de bushalte CS aan de jaarbeurszijde, Perron C3. We nemen hier om 9.32 uur bus 41 naar bushalte De Woerd. Vandaar is het nog vijf minuten lopen naar Museum Castellum De Hoge Woerd.

Ofschoon de toegang tot Museum Castellum Hoge Woerd gratis, is het wellicht toch handig om de museumkaart mee te nemen. Voor de zekerheid. En de OV-kaart meenemen, spreekt vanzelf.

Het vervolg van het programma na januari 2019 ziet er als volgt uit:

 • derde zwerftocht : vrijdag 29 maart en donderdag 4 april 2019: Zwerven rond Leiden  met bezoek aan het Park Matilo met de Romeinse tuin en het Rijksmuseum van Oudheden. Noteer dit vast in je agenda!
 • vierde zwerftocht : september 2019: Zwerven bij Zwammerdam en Bodegraven.
 • vijfde  zwerftocht : januari 2020: Zwerftocht bij Nijmegen, Heilige Landstichting en Berg en Dal met bezoek aan het Valkhofmuseum en Museum Heilige Landstichting. Dit wordt een tweedaagse.
 • zesde zwerftocht: juni 2020: Xanten. Driedaagse zwerftocht met onder meer een bezoek aan het Archeologisch Park Xanten (APX) en het Römerfest aldaar op 27-28 juni 2020.

In de samenstelling en volgorde van de zwerftochten hebben we wat wijzigingen aangebracht:

 • De zwerftocht bij Woerden is komen te vervallen. De stichting die de replica van het Romeinse Schip beheerde waarmee we zouden varen, is definitief ter ziele en er vindt voorlopig geen herstart plaats. Omdat Woerden en omgeving verder in relatie tot de doelstellingen van Lopen met de Romeinen te weinig te bieden heeft, is deze zwerftocht komen te vervallen.
 • De zwerftocht bij Alphen aan de Rijn is ingekort tot één dag. De zes ‘Zwammerdam’schepen (Romeinse schepen in de jaren zeventig opgegraven bij Zwammerdam) zullen pas in 2021 aan het publiek worden tentoongesteld in een apart museum naast het Archeon. Het Archeon zelf heeft wat ons betreft minder te bieden op Romeins gebied in relatie tot onze doelstellingen en in vergelijking met Xanten, dat we in 2020 gaan bezoeken. De zwerftocht bij Bodegraven en Zwammerdam hebben we bovendien verschoven naar september 2019, omdat tussen half maart en 1 juli een gedeelte van het wandeltraject is afgesloten in verband met het broedseizoen.
 • De zwerftocht bij Nijmegen hebben we in tijd naar voren gehaald en wel naar januari 2020. Omdat de omgeving van Nijmegen veel te bieden heeft inzake het Romeins verleden, wordt dit een tweedaagse zwerftocht.
 • Op al deze zwerftochten werken we met twee groepen. Alleen op de laatste zwerftocht bij Xanten zullen we met één groep gaan omdat de dagen van het Römerfest zijn gealloceerd in het laatste weekend van juni 2020. Deze zwerftocht wordt een meerdaagse activiteit, waarvan op één dag een wandeling zal worden gehouden en de andere twee dagen een bezoek zal worden gebracht aan het Archeologisch Park Xanten en het Römerfest. Over de grootte van deze groep hebben we nog geen besluit genomen. Deels hangt dit af van de belangstelling hiervoor en deels hangt dit samen met de mogelijkheden van het programma. Wel zullen we de zwerftocht al eind 2019 publiceren in verband met de verwachte drukte op het Römerfest. Wordt vervolgd.

De spelregels met betrekking tot de aanmelding voor de tweede Zwerftocht: Castellum De Hoge Woerd in De Meern zijn als volgt:

 • Afgelopen september hebben 31 POWER-deelnemers zich aangemeld voor Lopen met de Romeinen. Dit betrof een principe verklaring van deelname aan alle zwerftochten in het kader van Lopen met de Romeinen. Daarmee heeft deze groep het eerste recht van aanmelding. In principe is hiermee ook de tweede zwerftocht reeds volgeboekt.
 • Echter deze groep heeft zich daarna nog apart moeten opgegeven voor de eerste Zwerftocht op 15 en 30 november jl. Ook voor de tweede Zwerftocht zullen zij zich nog apart moeten opgeven en de betaling € 6 per persoon moeten voldoen met betrekking tot de rondleiding in het Museum Castellum De Hoge Woerd. Ze hebben daarvoor de tijd tot en met 22 december 2018. 
 • Het maximum aantal deelnemers exclusief begeleiding bedraagt voor zowel 24 als voor 31 januari 15 personen. Mocht op 23 december blijken dat er nog plaatsen beschikbaar zijn op 24 januari en/of 31 januari 2019, dan wordt de specifieke zwerftocht opengesteld voor de overige POWER-deelnemers via de website inclusief de betaling.

Met vriendelijke groet, de organisatoren Bertie Schonk en Wil Reijs
Contact: Wil Reijs, tel.: 033-4566568, mobiel: 06-51338832, email: wil.reijs@telfortglasvezel.nl;  wilreijs@gmail.com.


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen